July 10, 2018


Personeel ABS/Republic Bank weer aan het werk


July 10, 2018

Het personeel van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) heeft net als de medewerkers van de Republic Bank, het werk hervat. Medewerkers van het ABS hebben na bijkans drie maanden actie te hebben gevoerd, besloten weer aan het werk te gaan. Zij gaan akkoord met een loonsverhoging van 15 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 die de overheid via de directie van het ABS heeft toegezegd. Eerder had de overheid een loonsverhoging van 4 procent aangeboden, maar dat voorstel werd afgewezen door het personeel. Door de actie van het ABS dreigde het maandelijkse inflatiecijfer over juli in gevaar te komen. De medewerkers zullen hun uiterste best doen om het cijfer over deze maand te berekenen. De bond hoopt dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zijn afspraken nakomt. Bij de Republic Bank hebben de leden van de bond op een algemene ledenvergadering besloten het werk te hervatten op verzoek van de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname. Het personeel kan zich niet terugvinden in een lumpsum van SRD 3,000. De directie had eerder een lumpsum van SRD 1500 voorgesteld, maar hiermee ging het personeel niet akkoord. De directie verhoogde het bedrag toen naar SRD 3.000. De medewerkers zijn wel akkoord gegaan met een loonsverhoging van 10 procent. Sinds januari is de bond aan het onderhandelen voor een nieuwe arbeidsovereenkomst. Twee bestuursleden van de bond hebben bedankt, omdat zij hun baan niet willen verliezen. Willy Rodrigues, voorzitter van de bond, zegt de bestuursleden volkomen te begrijpen, volgens haar gedraagt de werkgever zich als een slavendrijver. door Johannes Damodar Patak