July 10, 2018


LEUGENBAKKEN


July 10, 2018

Leugenbakken zijn het bij de regering Bouterse en dat komt wederom glashard naar voren in de kwestie van de beëindiging van de dienstbetrekking van drs. Jim Bousaid, Chief Executive Officer bij de Hakrinbank. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is al enige tijd doende te lobbyen om zowel Jim Bousaid bij de Hakrinbank als drs Glenn Gersie als governor van de Centrale Bank van Suriname, weg te krijgen. Bousaid zijn pensioengerechtigde leeftijd zou als argument gebruikt worden om deze zeer kundige directeur van zijn post te verwijderen om vervolgens een politiek aan de NDP gelieerde figuur, op de bank te installeren. Een reden die helemaal geen hout snijdt, gezien de leeftijd van enkele ministers uit het kabinet Bouterse die de 60 al ruim zijn gepasseerd. Bousaid moet naar wij vernemen weg bij de Hakrinbank, omdat hij vorig jaar oktober geweigerd heeft meer penningen die door spaarders aan de Hakrinbank zijn toevertrouwd, ter beschikking te stellen van de staat. Hoefdraad zou zeer verbolgen zijn over de weigering van de Hakrinbank directeur en zou de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van heden gebruiken om de beëindiging van de man zijn dienstbetrekking door te drukken. Hoefdraad kan ontkennen hoeveel hij wil, hij heeft echter op 21 mei van dit jaar een brief gericht aan de president-commissaris R. van Trikt bij de Hakrinbank, dat de dienstbetrekking van Jim Bousaid op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die vandaag plaatsvindt, zou worden beëindigd. Naar aanleiding van een bericht gisteren gelanceerd door dit medium, is het ministerie van Financiën met een reactie gekomen, die onder meer door het Nationaal Informatie Instituut aan de media werd gepresenteerd. Een en al ontkenning vanwege het ministerie van Financiën, waardoor wellicht de indruk bij de gemeenschap zou kunnen ontstaan dat de door ons gebrachte informatie met betrekking tot de beëindiging van de dienstbetrekking van Bousaid bij de Hakrinbank, niet juist is. De waarheid is echter dat men de AVA wilde misbruiken om op een zeer onelegante wijze de CEO bij de Hakrinbank zijn congé te geven. Het doel heiligt de middelen, zou je kunnen zeggen in deze kwestie en daarom moet er een politieke figuur de leiding van de bank in handen krijgen. Op geen enkele wijze heeft dit medium wie dan ook opgeroepen, spaarpenningen bij de Hakrinbank te gaan verwijderen. De regering kan door roekeloze maatregelen en politieke benoemingen op de Hakrinbank, wel in de hand werken dat het vertrouwen in de instelling geweld wordt aangedaan en dat mensen dan wel ertoe kunnen overgaan hun geld daar weg te halen en elders onder te brengen. Hoefdraad kan niet door één deur met Bousaid, daarom doet hij er alles aan, de man zijn dienstbetrekking te beëindigen. Alle tegenberichten vanwege Financiën en de daarmede gepaard gaande ontkenningen, worden door ons dan ook met zoete koek genomen. In ieder geval heeft men even gas teruggenomen op Financiën om op een later tijdstip toch de wraakactie gericht tegen Bousaid, voort te zetten. Voor wat de governor van de Centrale Bank van Suriname betreft, is het ook duidelijk dat Hoefdraad nooit vrede heeft gehad met de benoeming van drs. Gersie als governor van de moederbank. De inbeslagname van 19.5 miljoen euro door de Nederlandse douane met goedachting van het Openbaar Ministerie aldaar, wordt thans door Hoefdraad als slagwapen gehanteerd om Gersie van zijn stoel te stoten. Een hypocriete wijze om Gersie zijn positie te ondergraven, omdat Hoefdraad als governor van de Centrale Bank van Suriname op een soortgelijke wijze geldzendingen in contant geld heeft geaccordeerd met eindbestemming het Koninkrijk der Nederlanden. Voor zijn geluk hebben de Nederlandse autoriteiten toen nog niet besloten een geldzending vast te houden. Of president Bouterse zijn zegen geeft aan al deze gevaarlijke stappen binnen het financiële wezen in dit land, is niet bekend. De president dient wel erop te letten, dat er geen roekeloze en rancuneuze stappen worden genomen waardoor de spaarder en zakenlui het vertrouwen verliezen in bepaalde financiële instellingen, want dan krijgen we wel te maken met een crisis die niet te overzien is.