Actie Comité Alcoa wil geen ontmanteling zonder verantwoording

Het Actie Comité Alcoa dat gisteren, maandag 9 juli, in het Solidariteitsfonds Seniore Burgers geproclameerd is, eist dat de overheid uitleg geeft over de intentieverklaring die met Suralco is getekend. Om kracht te zetten bij deze eis, zal het actiecomité gaan protesteren bij de raffinaderij en een petitie indienen bij De Nationale Assemblee (DNA). Het comité wil niet dat de raffinaderij ontmanteld wordt zonder dat er verantwoording daarover afgelegd wordt.
Hoewel het comité niet op de hoogte is van de afspraken die de overheid heeft gemaakt met de multinational, is bekend dat het complex waar de raffinaderij op staat, ontmanteld wordt. Het comité stelt zich op het standpunt dat de overheid volledige openheid dient te geven over het Memorandum of Understanding (MoU) dat getekend is door de overheid en de multinational.
Het Actie Comite Alcoa bestaat uit activisten en belanghebbenden die het nodig vinden dat de stem van het volk ook in deze kwestie gehoord wordt. De coördinator van het comité, Wim Bakker, vertelde dat het comité deze zaak vanuit diverse invalshoeken benadert. Hij zei dat de groep ook opkomt voor de belangen van de lokale bevolking en arbeiders, een schoon milieu en de gezondheid van de bevolking.
Om het gestelde doel te bereiken, is een veldgroep binnen het actiecomité belast met het organiseren van fysieke acties, terwijl een ‘strategische tak’ van het comité, belast is met het onderzoek om de regering, Alcoa of beide voor het gerecht te slepen.
Xaviera Jessurun, lid van het actiecomité, zei dat op 19 juli er bij de raffinaderij geprotesteerd zal worden waarna op 20 juli, er een petitie, die door diverse groepen, organisaties en individuen getekend zal worden, aangeboden zal worden bij de assemblee.

door Richelle Mac-Nack