Verkopers langs de weg moeten standgeld betalen

Voor verkopers op en langs de bermen en mensen die voor andere doeleinden gebruikmaken van de openbare weg, is nu bepaald dat zij standgeld moeten betalen. Afgelopen zaterdag 7 juli, heeft minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling op een reguliere meeting met de districtscommissarissen (dc’s) in het Houttuyn Wellness River Resort, een beschikking gepresenteerd met de richtlijnen voor het vaststellen van de tarieven van recognities.
In gesprek met Apintie, zei Dikan dat de maatregel geplaatst moet worden in het beleid dat vanaf het aantreden van de dc’s is aangekondigd. De dc’s gaan voor een tweesporig beleid, wat inhoudt dat ze niet alleen afhankelijk willen zijn van de subsidies vanuit de overheid om de commissariaten draaiende te houden, maar zoveel mogelijk instrumenten willen aanreiken om zelf in hun behoefte te kunnen voorzien. Dit past volgens Dikan helemaal in het streven van de decentralisatie dat de commissariaten zoveel mogelijk minder afhankelijk worden van de subsidies van de centrale overheid. In dat kader is daarom in 2015 een staatsbesluit uitgegaan dat het mogelijk maakt om de districtsverordeningen te maken.
In de resolutie wordt gekeken naar personen die op of langs de bermen producten ten verkoop aanbieden.
Ten aanzien van de knippaverkopers die langs de weg, verkopen, zegt Dikan dat hij de aanpak daarvan overlaat aan de creativiteit van de dc’s. In de beschikking is opgenomen dat mensen die een nagelvaste verkoopplaats uitgedrukt in vierkante meters, hebben, wel standgeld moeten betalen om zodoende een bijdrage te leveren aan de kas van het districtscommissariaat. Dikan gaf aan dat de reguliere meetings met de dc’s maandelijks geschieden waarbij onderwerpen die de dc’s regarderen worden besproken, waarna er gezamenlijk wordt gekeken hoe deze zaken verder aan te pakken.

-door Priscilla Kia –