Suriname en Frankrijk versterken banden

Met de ondertekening van een gezamenlijke verklaring gisteren tussen de parlementen van Frankrijk en Surina-me in De Nationale Assemblee (DNA), zullen de diplomatieke banden tussen beide landen versterkt worden. Een delegatie van de Vriendschapsgroep Frankrijk en Surina-me, bestaande uit de parlementariërs Hubert Julien-Lafer-riere, tevens delegatieleider Jean-Luc Lagleize en Patrice Verchère, vertoeft van 4 juli tot en met 8 juli in Suriname en heeft gisteren in het parlement een persconferentie gehouden. De afvaardiging is speciaal naar Suriname afgereisd om de samenwerking tussen beide landen te versterken. Niet alleen zijn onderwerpen als toerisme, handel, economische verbanden met Frankrijk en export van agrarische goederen naar Frankrijk besproken, maar ook de diverse belangen van de grensbevolking zijn aan de orde gekomen. “De samenwerking tussen Suriname en Frankrijk gaat jaren terug”, zei parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.
Zo zijn er in het parlement verdragen geratificeerd met Frankrijk, voorts zijn er verdragen die in het proces van ratificatie zijn. Ook het verkeer over de Marowijnerivier en de diverse activiteiten die door beide landen worden uitgevoerd, hebben ertoe geleid dat er al jaren goede contacten worden onderhouden met Frankrijk.
Volgens Geerlings-Simons zijn er wel zaken die beter kunnen. Zij benadrukte daarnaast dat de parlementen geen uitvoerende organisaties zijn. De verschillende aspecten die besproken zijn, zullen daarom worden teruggebracht naar de regeringen van beide landen.
Volgens Julien-Laferriere moet de Marowijnerivier als grensgebied gezamenlijk besproken en aangepakt moet worden. Ook sprak hij zijn tevredenheid uit over de ratificatie van het verdrag tussen Suriname en Frankrijk bij de uitvoering van patrouilles. Vooral op het gebied van handel en investering wil Frankrijk zijn kennis delen met Suriname.

 

door Priscilla Kia