Rode Kruis start zika-preventieproject

Het Surinaams Rode Kruis heeft vandaag een meeting gehouden, waarbij stakeholders geïnformeerd werden over het project: ‘IFRC Caribbean Zika Vector Control Prevention and Response’. Dit project is erop gericht om bewustwording te creëren onder voornamelijk (zwangere) vrouwen, kinderen en ouderen en moet ertoe leiden dat gemeenschappen dusdanige maatregelen treffen dat zika geminimaliseerd wordt.
Directeur Thea Smith van het Surinaams Rode Kruis, gaf aan dat het in de bedoeling ligt om de stakeholders te informeren over het project en na te gaan hoe er samengewerkt kan worden. Uit gegevens van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) blijkt, dat er in 2016 een zika-epidemie was. In de buurten waar de meeste gevallen geïdentificeerd waren, is er een vooronderzoek gedaan. Aan de hand daarvan heeft het Surinaams Rode Kruis een beeld gekregen van de situatie, zodat zij weet welke informatie aan de mensen gegeven moet worden. De gemeenschap moet niet alleen weten hoe een eventuele uitbraak van zika voorkomen kan worden, zij moet ook weten wat ze moet doen ingeval er een plaatsvindt.
“Als we een epidemie hebben, komt die in het nieuws, maar zodra die opgelost is, stopt het daar”, geeft Smith aan. Tijdens de training worden de stakeholders geïnformeerd hoe zij de ziekte kunnen herkennen en wat ze eraan kunnen doen. Er zal een stappenplan ontwikkeld worden dat gehanteerd kan worden indien er een uitbraak plaatsvindt. “Hoe komt de omgeving in actie om te voorkomen dat de ziekte uiteindelijk escaleert en in een epidemie uitmondt”, aldus Smith.
Het project duurt twee jaar. Na het eerste jaar zal er een evaluatie gemaakt worden om na te gaan hoe bewust de mensen die deelgenomen hebben aan het project, zijn geworden. De stakeholders die de training volgen zijn onder andere vertegenwoordiger van: bestuursdiensten, buurt organisatie BOG, Openbaar Groen, Boyscout, Stibula, RGD en het ministerie van Onderwijs.
Als humanitaire organisatie is het Surinaams Rode Kruis (SRK) op grond van zijn mandaat jarenlang actief in het verlenen van assistentie aan kwetsbare groepen in geval van (natuur) rampen, ongevallen, reddingsoperaties. Gezien de nieuwe ontwikkelingen in de regio en de tijd waarin wij leven, bereidt het SRK gemeenschappen voor op mogelijke crisissituaties door ze weerbaar te maken voor rampen en eventuele calamiteiten. De nationale Bloedbank, als afdeling van het SRK, staat bekend om het leveren van veilig bloed voor mensen die dat dringend nodig hebben.

 

-door Kimberley Fräser-