BSP eist justitieel onderzoek bij SML

De Bond van Surinaamse Padieproducen-ten (BSP) eist een justitieel onderzoek bij de Stichting Machinale Landbouw (SML) in Wageningen. Radjoe Bhikharie, voorzitter van de BSP, zegt tegenover De West, dat hij vorige week samen met zijn bestuur een oriëntatiebezoek heeft gebracht aan de SML om zich te oriënteren over de situatie.
Volgens Bhikharie is de situatie bij de SML en in Wageningen niet rooskleurig. Hij zegt bezorgd te zijn over de duistere praktijken die zich de afgelopen periode hebben voorgedaan. In 2014 heeft de SML negen tractoren en drie graafmachines van de overheid ontvangen, maar die zijn nu nergens te bespeuren. Ook zou er een minipellerij door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn gekocht in 2015 voor een bedrag van US- dollar 1,8 miljoen voor de SML. De bedoeling was om zodoende de padieprijs op niveau te houden, waardoor de rijstboeren meer winst konden maken en dus meer zouden produceren.
Tot op heden weet niemand wat er met de minipellerij is gebeurd.
Bhikharie stelt al deze zaken rieken naar corruptie. Hij vraagt zich af waarom de procureur- generaal, Roy Badjnath Panday, conform zijn bevoegdheid, nog steeds geen onderzoek heeft ingesteld. De BSP- voorzitter merkt op dat er tal van corruptieve zaken bekend zijn en zegt dat er ook door het Clad onderzoeken zijn uitgevoerd. Dit alles moet volgens Bhikharie reden genoeg zijn voor de procureur- generaal om een onderzoek te starten en niet te wachten tot iemand een klacht deponeert. “Maar dat gebeurt niet in ons land. Zijn de armen van justitie niet toereikend of zijn ze gepolitiseerd”, zegt Bhikharie.
Hij zegt dat de bewoners van Wageningen de dupe worden van al deze zaken. Tijdens het oriëntatiebezoek en de gesprekken die zijn gevoerd met de bewoners, heeft de BSP gemerkt dat de armoede en gebruik van alcohol en drugs enorm is toegenomen. Bhikharie brengt herinnering dat de regering Venetiaan- Sardjoe in 2006 begonnen was om de SML te redden, waarbij de SML gedeeltelijk werd geprivatiseerd en de schulden door de staat werden betaald. Ook kregen de meer dan honderd werknemers een bereidverklaring als compensatie zodat zij zelf rijst kunnen planten.
De BSP- voorzitter geeft aan dat een van de gebouwen van de SML, een verfbeurt heeft gehad. Het ziet er van buiten mooi uit, maar hij zegt dat het binnen gewoon een ruïne is. Hij zegt dat de situatie van de SML te wijten is aan het bestuur van de SML, dat is nooit op een democratische manier gekozen, de SLM wordt door vrienden van de regering bestuurd.

-door Johannes Damodar Patak-