Verkeersduivels

De 57-jarige voetganger Josephine Moesjoekoere is op zondag 1 juli dodelijk aangereden door een personenauto aan de Indira Ghandhiweg. Onderzoek wees uit dat de 27-jarige autobestuurder Martin C. met een vrij hoge snelheid reed, komende vanuit Bernarddorp gaande richting Onverwacht. In een flauwe bocht moet de bestuurder de controle over de besturing van het voertuig hebben verloren. Hij raakte van de weg en reed de twee vrouwen van achteren aan. Enkele meters verder sloeg het voertuig over de kop, belandde in de langs de weg lopende trens en Josephine Moesjoekoere werd door de slag uit de auto geslingerd en belandde eveneens in de trens. Zij werd er door omstanders uit gehaald, waarna zij kort daarna de geest gaf. De verkeersbarometer stijgt hiermee naar 35. Wij vragen ons af wat er mis is met deze verkeersduivels. Te veel autobestuurders rijden alsof zij de enigen op de weg zijn. Het moet je naar het hoofd gestegen zijn als je zonder rijbewijs ook nog zo hard durft te rijden. Geen enkel voertuig stopt zomaar op de weg, maar slechts enkele bestuurders kunnen het geduld opbrengen om ook te stoppen, met alle gevolgen van dien. Op de meest gevaarlijke bochten en kruisingen haalt men in, zonder erover na te denken wat de gevolgen kunnen zijn. Men lapt de verkeersregels duidelijk aan zijn laars. Veel bestuurders willen stoer doen en rijden te hard, waardoor zij het leven van zichzelf en anderen in gevaar brengen. Het is overigens jammer dat de overheid weinig maatregelen kan treffen tegen deze roekeloze bestuurders die door hun onverantwoordelijk rijgedrag anderen het leven ontnemen. In dit soort gevallen worden de rijbewijzen van de bestuurders ingevorderd, maar voordat je het denkt, hebben zij die terug en zijn zij weer op de weg. Of ze worden ingesloten, maar zijn binnen de kortste keren weer vrij. De overheid zou zwaardere maatregelen moeten gaan hanteren, wil zij de verkeersveiligheid verbeteren. Niet alleen de rijbewijzen moeten langer ingevorderd worden, maar ook de gevangenisstraffen moeten langer duren. Autobestuurders moeten beseffen dat zij niemand in gevaar mogen brengen; zichzelf niet, maar ook anderen niet.