Personeel Republic Bank in actie totdat directie over de brug komt

Het personeel van de Republic Bank is gisteren in actie gegaan en zal in actie blijven totdat de directie met een salarisverhoging over de brug komt. Alle filialen van de instelling voeren actie, ook Nickerie. De bond is reeds geruime tijd bezig met cao-onderhandelingen met de directie van de bank, maar heeft nog steeds geen overeenstemming bereikt. Bondsvoorzitter Willy Rodriquez vertelt aan de media dat de medewerkers erg ontevreden zijn sinds de bank door buitenlanders is overgenomen. De bond is in januari gestart met onderhandelingen.
Rodriquez zei dat de medewerkers sinds vorige week actie wilden voeren. De bond had een ultimatum gesteld dat gisteren is verstreken, maar ook dat heeft de directie niet op andere gedachten gebracht. De bondsvoorzitter vertelt dat de overige banken inmiddels overeenstemming hebben bereikt, alleen de Republic Bank niet.
Het personeel is wel akkoord gegaan met een loonsverhoging 10 procent, daarvoor had de bank 5 procent aangeboden, maar dat werd afgewezen. Het bedrag van SRD 1500 aan lumpsum, viel ook niet in goede aarde. Het personeel wil een maand salaris. De directie gaf aan dat zij niet meer dan SRD 1500 kan aanbieden.
Rodriquez vertelt dat het intern helemaal niet goed gaat. Vanuit de bond worden er adviezen aangedragen, maar die worden niet ter harte genomen door de directie. De directie had wel beloofd om nieuwe prestatiebeloning in te voeren. De bond geeft aan dat er veel geld wordt besteed aan buitenlandse consultants, terwijl de lokale medewerkers het zelf kunnen doen. De medewerkers hebben zoveel mogelijk de actie uitgesteld, omdat zij de bank niet in problemen willen brengen, maar vinden de beloning even belangrijk als het imago van de bank.

door Kimberley Fräser