PARANAM EN RAFFINADERIJ

Al weken achtereen wordt er vooral in parlementaire kring gesoebat over het wel of niet behouden van de aluinaarderaffinaderij van de Alcoa te Paranam.Vooral vanuit de politieke oppositie, wenst men meer te weten over al hetgeen tussen de onderhandelingscommissie van de regering met de Alcoa is afgesproken en wel met betrekking tot de raffinaderij te Paranam. Tot op heden heeft de regering De Nationale Assemblee (DNA) aan het lijntje gehouden voor wat betreft het verstrekken van de juist informatie met betrekking tot wat met de Alcoa in achterkamertjes is beklonken. De regering Bouterse had enkele jaren geleden na onderhandelingen met de amerikaanse multinational een Memorandum of Understanding (MoU), met de Alcoa afgesproken. Maar dat memorandum werd resoluut door DNA van de hand gewezen en de regering opgedragen terug te keren naar de onderhandelingstafel om een beter resultaat voor Suriname te bewerkstelligen. Sindsdien is de regering niet met nieuwe informatie naar het parlement gekomen en heeft de Alcoa naar verluidt, niet willen meewerken aan een nieuwe MoU. Vele maanden gingen voorbij en de regering kwam niet met openheid naar De Nationale assemblee. Ondertussen ging de Alcoa er wel toe over de oude mijngebieden op te schonen en milieuvriendelijker te maken. Ook werden de woningen te Moengo overgedagen aan de overheid. Onlangs ging men ertoe over de huizen in het stafdorp te paranam te slopen en vulde men het zwembad aldaar met laterite. Uit alles valt op te maken dat de Alcoa na honderd jaar in Suriname gewerkt te hebben, ons land voor langere tijd gaat verlaten. De regering Bouterse laat daarbij de gehele gemeenschap en zeker de volksvertegenwoordiging, in het ongewisse als het om de toekomst van de bauxietindustrie in dit land gaat. Wat ze met de Alcoa heeft afgesproken voor wat betreft het bauxieterts in Bakhuys West-Suriname, is nog minder duidelijk. Wel heeft de politieke oppositie binnen het parlement de aanwijzing dat de regering Bouterse I, de enorme voorraden in Bakhuys op de een of andere wijze heeft toegezegd aan de Alcoa en dat is buiten het parlement om een volkomen onacceptabele zet. De Alcoa heeft wel een nieuwe haalbaarheidsstudie voor Bakhuys beloofd, terwijl het al decennialang bekend is wat de bauxietvoorraden daar zijn en dus is die haalbaarheidsstudie niet nodig en een afleidingsmanoeuvre van de Amerikaanse multinationale onderneming. Wat thans velen bezighoudt, is de sloop van de raffinaderij te Paranam waar de Alcoa al afspraken over heeft met een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in dit soort werkzaamheden en al materieel en materiaal daartoe aangevoerd heeft te Paranam. Hieruit valt op te maken, dat de regering Bouterse al fiat heeft verleend voor de sloop van de raffinaderij aan de Alcoa en ze heeft zulks gedaan buiten het parlement om, terwijl DNA daaromtrent een uitspraak zou moeten doen. Ook hier blijkt weer eens dat de regering Bouterse wanneer het haar uitkomt, met het grootste gemak de grondwet wederom wenst te schenden. Deed ze overigens al eerder in 2012 met de fromu Amnestiewet die Bouterse moest vrijwaren van strafvervolging in de 8 decembermoorden 1982 kwestie. Ook nu is het parlement op een aanstootgevende wijze buitenspel gezet en is het verwachtbaar dat de Nederlandse sloper spoedig tot het slopen van de raffinaderij zal overgaan.

Echter is het zo dat zuiver technisch moet worden geanaliseerd of de raffinaderij nog te redden valt gezien het feit dat de Alcoa bij het stilleggen van de raffinaderij opzettelijk niet aan het zogeheten “ mothballing’’ heeft gedaan. Alcoa heeft er toentertijd dus bewust voor gekozen de raffinaderij niet in de mottenballen te zetten omdat ze toch niet meer van plan was haar naderhand weer op te starten. Voor de sluiting van de raffinaderij was de Suralco L.L.C. al overgegaan tot het niet langer op de juiste wijze onderhouden van de plant en die achterstand in het reguliere onderhoud vertegenwoordige toen reeds een bedrag van 80 miljoen dollar vernemen wij uit zeer goed ingelichte bron. Men was dus duidelijk bezig met een afbraakprocedure en met de bedoeling exit Suriname. Suralco had dus reeds toen de opdracht niets meer te doen om de zaak goed draaiende te houden. En juist omdat het onderhoud destijds zo slecht was en men niet bij de sluiting aan “ mothballing” heeft gedaan zit de zaak nu muurvast. Alle procespompen zijn momenteel vastgeroest en kunnen niet meer aan de praat gekregen worden. Bij de raffinaderij behoort een zogeheten “ Mud-Lake” en die bestaat naar verluidt niet meer . Hierdoor zou eventuele sludge die vrijkomt bij het raffinageproces niet meer verpompt kunnen worden naar dit zogeheten ‘’moddermeer’’. Ook de boilers in de raffinaderij zitten nu vast en kunnen zeker niet meer operationeel gemaakt worden. Ze zijn bovendien volgens ingewijden helemaal gecorrodeerd. De Alcoa heeft enige tijd geleden nog getracht de Turbines te Paranam op de internationale markt te slijten maar heeft daar geen koper voor kunnen vinden. Dus op de keper beschouwd kan de raffinaderij te Paranam zonder een enorme investering van enkele honderden miljoenen dollars in deze staat niet meer opgestart worden. En ook dat is de regering vermoedelijk in de achterkamertjes duidelijk gemaakt. Het is en blijft daarom een raadsel waarom ze niet eerlijk en transparant De Nationale Assemblee is komen informeren over hoe het nou precies zit in de Alcoa kwestie en wat de toekomst van de bauxietindustrie in de nabije toekomst er voor haar zou moeten uitzien. Veel bijzonders verwacht Keerpunt met betrekking tot deze materie zeker niet van de regering Bouterse II.