MINI-ORNAMIBO

Het komt nog steeds voor dat er illegaal vuil wordt gedumpt op diverse plaatsen in Suriname. Het is wel zo dat erop diverse plaatsen, in tegenstelling tot vroeger, al enige tijd geen vuil meer wordt gedumpt, maar dat komt doordat de vuilniswagen regelmatig langskomt en het vuil ophaalt. In afgelegen gebieden waar mensen niet vaak langskomen, is het een heel ander verhaal. Wie denkt te kunnen genieten van het natuurschoon, loopt grote kans op bepaalde plekken een mini-Ornamibo te zien. Deze plekken die tot kleine vuilstortplaatsen zijn gemaakt, treffen we niet alleen in het binnenland of de randdistricten aan, maar ook in Paramaribo. Er wordt niet alleen huisvuil gedumpt, maar ook grofvuil, zoals matrassen, ijskasten en allerlei andere spullen die vooral in de regentijd een gevaar vormen voor het milieu. Dergelijk afval vormt in veel gebieden een groot probleem, het zorgt voor ongedierte, zoals ratten en vliegen en voor veel stankoverlast. Behalve  dat, kunnen er grote verstoppingen ontstaan door het plastic afval dat in kanalen en trenzen terechtkomt. Ook de ziektes die mensen kunnen oplopen in een dergelijke omgeving, moeten niet onderschat worden. De ziekte van Weil is een ernstige infectieziekte die door ratten overgebracht kan worden die de ziekte bij zich dragen. Bacteriën van de ratten komen via de urine van de ratten in het oppervlaktewater, zoals kreken en plassen, terecht en kunnen vervolgens bijvoorbeeld via wondjes bij mensen binnendringen. Paal en perk stellen aan het dumpen van vuil, verkleint de kans op ziektes. De boete die nu geldt voor het illegaal dumpen van vuil is SRD 500. Het streven is de boete te verhogen naar SRD 1000. Vanwege het geringe milieubesef en het feit dat sommige mensen de boete niet echt in hun portemonnee voelen, is SRD1000 een stapin de goede richting. Vanaf februari 2018 voert de Milieu Politie controles uit, hetgeen een goede zaak is, want het dumpen van afval zorgt ervoor dat de woon-, werk- en leefomgeving vervuild wordt. Suriname is een prachtig, natuurrijk land. Laat het land schoon blijven en maak geen dumpplaats van onze natuur!