BvL pleit voor aanhouding incorporatie IOL

Door de ingang en uitgang tot het terrein van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) te blokkeren, wilde de Bond van Leraren (BvL) zijn standpunt hedenochtend duidelijk maken inzake de overheveling van het Instituut voor de Opleiding van leraren (IOL) naar de AdeKUS. Dit instituut, dat ook op het terrein van de universiteit is gevestigd, bewijst volgens BvL-voorzitter Wilgo Valies, al ruim veertig jaar zijn bestaansrecht. De actie van de BvL moet volgens hem ook het signaal zijn voor onderwijsminister Lillian Ferrier, dat de incorporatie van het IOL aangehouden moet worden. Volgens Valies kan pas wanneer er voldaan is aan alle voorwaarden, er een aanvang gemaakt worden met de nieuwe opleidingen.
“We zijn geen tegenstanders van vernieuwingen, we willen juist dat de kwaliteit van ons onderwijs omhoog gaat”, zegt Valies. Hij voegt eraan toe dat wanneer men een begin wil maken met een nieuwe opleiding, ervoor gezorgd moet worden dat alle zaken in orde zijn. “Dat is in dit geval niet zo.” Een van de belangrijkste zaken die volgens hem in orde gemaakt moeten worden, is het personeelsaspect. Hij wijst erop dat de onderwijsminister het IOL wil transformeren naar een instituut van de universiteit, wat tot gevolg heeft dat leraren van het IOL, geen colleges kunnen verzorgen op de universiteit, omdat zij daarvoor niet bevoegd zijn.
Valies pleit ervoor dat alle leraren voldoen aan de eisen om toegelaten te worden tot de universiteit, wil men naar het gewenste onderwijsniveau. Om op de universiteit toegelaten te worden als docent, moet men in het bezit zijn van een master diploma. Volgens Valies heeft slechts 13,2 procent van de docenten die kwalificatie.
Dit betekent volgens hem dat er weinig krachten zullen zijn om die opleiding te starten op wetenschappelijk niveau.
Ook moet er naar de rechtspositie van de medewerkers gekeken worden. Valies prefereert dat alles goed wordt vastgelegd in plaats van dingen in het wilde weg te zeggen. Dit is volgens hem nodig, zodat de mensen weten waar zij staan wanneer ze lid worden van de universitaire gemeenschap. Hij wijst erop dat om de gewenste resultaten te bereiken, het van cruciaal belang is dat er overleg gepleegd wordt met alle belanghebbenden.

 

door Richelle Mac-Nack