SRD 2 miljoen vrijgemaakt voor SVZ

De regering heeft SRD 2 miljoen overgemaakt voor het Sint Vintcentius Ziekenhuis (SVZ). Het geld is gestort op de rekening van het ziekenhuis. De directie spant zich in om zo snel mogelijk de vakantiegelden en overige toelagen van de personeelsleden uit te betalen. De leden van de Bond van Personeel Sint Vintcentius Ziekenhuis (BPSVZ), hebben eenzelfde petitie die zij gisteren aan de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, hebben overhandigd, vanmorgen overhandigd aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings- Simons. Zij hebben inmiddels het werk hervat na vernomen te hebben dat het geld is overgemaakt.
In de petitie stelt de bond dat het ziekenhuis sluiting boven het hoofd hangt indien erop korte termijn geen oplossing komt. Geerlings -Simons gaf aan dat het parlement dezelfde zorgpunten heeft als de bond. Zij zei dat alle actoren nodig zijn om een structurele oplossing te brengen binnen de gezondheidszorg. Volgens haar moet er een evenwicht worden gezocht in het bedrag dat aan premie wordt ontvangen en de kosten die worden gemaakt in de gezondheidszorg. Geerlings- Simons merkte op dat dit momenteel niet in balans is, waardoor de kosten blijven stijgen. Een economische crisis en het nieuwe systeem binnen de zorg, gaan volgens haar niet samen, waardoor er steeds weer problemen zijn.
De DNA- voorzitter heeft binnenkort wederom een onderhoud met de minister van Volksgezondheid, waar zij de kwestie van het SVZ zal bespreken.
Het ziekenhuis had verzuimd om de vakantiegelden uit te betalen over de maand maart. Bij het SVZ mogen personeelsleden zelf plannen wanneer zij hun vakantiegeld willen ontvangen. Vanaf januari was er al een probleem waardoor degenen die hun vakantiegeld in januari hadden aangevraagd, het pas eind februari hebben ontvangen. Van de personeelsleden die voor februari tot maart hadden gepland, hebben slechts enkelen hun vakantiegeld ontvangen. Het vakantiegeld dat het overige personeel moet ontvangen, is niet gegarandeerd, net als de kledingtoelage die in oktober moet worden uitbetaald. Ook zijn niet alle werknemers uitbetaald voor hun overuren. De beloofde SRD 200 overbruggingstoelage die het ziekenhuis had toegezegd aan het personeel, laat ook op zich wachten.

-door Johannes Damodar Patak-