Voorbereidingen GLO-eindtoets in volle gang

Het eindexamen op het VOJ, is gisteren, na een gedegen voorbereiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van start gegaan, terwijl de voorbereiding voor de eindtoets van het Gewoon Lager Onderwijs (GLO) nog in volle gang is. Dit zegt Natasha Bennanon, directeur Onderwijs, in gesprek met De West.
Ze haalt aan dat het ministerie nog druk doende is de werkjes te vermenigvuldigen. De eindtoets op de GLO-scholen begint 18 juli en duurt tot en met 20 juli. Bennanon voegt eraan toe dat de toetsen in Paramaribo en de randdistricten op dezelfde dag opgehaald worden bij het examenbureau, de inspectie of het ministerie zelf. Echter zal de distributie naar het binnenland eerder geschieden. “Dat kan twee dagen van tevoren zijn, maar het hangt helemaal af van de afstand en infrastructuur”, benadrukt de directeur van Onderwijs.

VOJ
Bennanon zegt verder dat het eindexamen op de VOJ-scholen in volle gang is. Gisteren hebben examenleerlingen van de Mulo- en LBO-scholen een aanvang gemaakt met het eindexamen, terwijl het toelatingsexamen vandaag van start is gegaan. Het toelatingsexamen wordt afgenomen bij de derdejaars leerlingen van de Mulo in de vakken Nederlands, Engels, Spaans, natuurkunde en wiskunde of boekhouden en rekenen. In tegenstelling tot het toelatingsexamen, doen de leerlingen van het laatste jaar examen in alle vakken. Het toelatingsexamen duurt tot vrijdag 6 juli, terwijl de kandidaten van het eindexamen doorgaan tot en met 11 juli.

Economie 2 VWO
Bennanon wijst verder ook op het voorval van enkele VWO-studenten die problemen schijnen te hebben met het examenwerk van economie 2. Enkele studenten hebben een brief naar het ministerie gestuurd, waarin zij vragen om wederom examen af te nemen in economie 2. Echter kan het ministerie nog geen besluit daarover nemen. Ze zegt dat er een probleem is over een onderdeel dat in het eerste kwartaal is behandeld en tijdens het eerste schoolonderzoek is getoetst. Ze benadrukt dat het ministerie het nimmer zal toelaten dat er examenwerk wordt opgesteld van onderdelen die niet tijdens het schooljaar zijn behandeld. Echter geeft ze ook aan dat tijdens het examen alles getoetst wordt wat de leerlingen gedurende dat jaar hebben gekregen. Behalve dat de brief nog in behandeling is, geeft de directeur van Onderwijs aan, dat alle economie docenten van de diverse VWO-scholen vandaag gehoord worden, daarna zal er een besluit genomen worden.

door Richelle Mac-Nack