SVZ-personeel blijft in actie

Het personeel van het Sint Vintcentius Ziekenhuis (SVZ) heeft gisteren het werk massaal neergelegd. Dit is besloten op een spoed algemene vergadering van de bond. Tijdens de ledenvergadering is het besluit genomen om geen dispensatie te verlenen. Op alle afdelingen heeft het personeel dat lid is van de bond, het werk neergelegd. De leiding van het ziekenhuis is schriftelijk geïnformeerd over het besluit. Vanaf de ochtenddienst gisteren om 07.00 uur is er geen zorg geboden aan de patiënten die zijn opgenomen. Er zijn wel enkele personeelsleden die op de afdelingen blijven, maar de zorg wordt niet optimaal verleend. De bond heeft vandaag samen met de leden een petitie aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. Het ziekenhuis heeft verzuimd om de vakantiegelden uit te betalen over de maand maart. Bij het SVZ mogen personeelsleden zelf plannen wanneer zij hun vakantiegeld willen ontvangen. Vanaf januari was er al een probleem waardoor degenen die hun vakantiegeld in januari hadden aangevraagd, het pas eind februari hebben ontvangen. Van de personeelsleden die voor februari tot maart hadden gepland, hebben slechts enkelen hun vakantiegeld ontvangen. Het vakantiegeld dat het overige personeel moet ontvangen, is niet gegarandeerd, net als de kledingtoelage die in oktober moet worden uitbetaald. Ook zijn niet alle werknemers uitbetaald voor hun overuren. De beloofde SRD 200 overbruggingstoelage die het ziekenhuis had toegezegd aan het personeel, laat ook op zich wachten. SVZ-directeur Manodj Hindori heeft gisterenmiddag getracht om de werknemers op andere gedachten te brengen, maar dat is niet gelukt. Door het gebrek aan financiële middelen kan het ziekenhuis zijn verplichtingen niet nakomen. Het SVZ heeft sinds kort ook een tekort aan medicamenten. Er is een tekort aan materiaal op de afdeling chirurgie om het werk naar behoren te doen. De apotheek heeft geen basismedicamenten zoals para-cetamol, tagament, tramadol, omeprazol, diclofenac. Vandaag hebben de personeelsleden besloten de actie voort te zetten. Roy Haverkamp, voorzitter van de bond, kan zich niet terugvinden in dit besluit. Hoewel minister Elias heeft beloofd dat morgen een geldbedrag zal worden overgemaakt, was dit niet voldoende voor de personeelsleden om het werk te hervatten. Zij willen eerst resultaat zien. Het bestuur van de bond heeft inmiddels de directie op de hoogte gesteld van het besluit van de leden.

door Johannes Damodar Patak