Ondernemers nader ingelicht over aanpassing minimumuurloon

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heeft gisteravond een ondernemersavond georganiseerd met als thema: ‘Kostenverho-ging als gevolg van bijstelling Mini-mumuurloon’. Dit in verband met de voorgenomen verhoging van het minimumuurloon. Vorige week verscheen in een lokaal dagblad een artikel waarin stond dat de verhoging per 1 juli 2018, zou ingaan. Deze datum bleek later onjuist, het ministerie van Arbeid zal de exacte datum nog bekendmaken. In het voorstel waarbij het minimumuurloon is aangepast, zijn bedrijven in bepaalde categorieën ingedeeld.
Bedrijven die ingeschreven zijn bij het KKF, zullen hiermee te maken krijgen. Ex-vicepresident Robert Ameerali die ook aanwezig was, gaf aan dat de Wet Minimumuur-loon in de wet is opgenomen. “Vorig jaar is er een werkgroep ingesteld bestaande uit een lid van de Ravaksur, van de Vereniging van het Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en deskundigen van het ministerie van Arbeid. Na evaluatie is uiteindelijk een nieuw wetsproduct voorgesteld”, zei Ameerali. Het oude besluit zou worden ingetrokken en er zou een nieuwe wet gemaakt worden, waarbij de minister van Arbeid de bevoegdheid zou krijgen om per beschikking het minimumuurloon te veranderen.
De Wet Minimumloon is onderdeel van het sociaal zekerheidsstelsel en vindt haar grondslag in het voedingspakket. Volgens de wet moet een werknemer in staat zijn om met zijn salaris, een voedingspakket te kopen dat de volledige behoefte aan calorieën dekt. Volgens Ameerali was het de bedoeling dat er in 2015 een onderzoek zou worden uitgevoerd waarbij vastgesteld zou worden wat de Surinamer eet. De inflatie hoeft namelijk niet te betekenen dat het voedingspakket gewijzigd moet worden wat de samenstelling betreft. Ameerali merkte op dat naarmate zaken veranderen, er een forsere verhoging komt. “Als het onderzoek nu zou worden uitgevoerd, zou de verhoging rond 11 SRD liggen. Er is gekozen voor een tussentijdse bepaling met SRD 8.40. De volgende bepaling zal worden gekoppeld aan de SRD 8.40”, legde hij uit.
Het staatsbesluit is nog niet afgekondigd. Voor de ondernemers was al vastgesteld met hoeveel procent het minimumuurloon omhoog gaat en daarmee ook gelijk de pensioengrondslag voor de werknemer. Per bedrijf is het volgens Ameerali belangrijk om na te gaan onder welke categorie men valt en wat het effect zal zijn van de arbeidskosten. Hoewel de KKF als grootste werkgeversvereniging niet is gekend in de verhoging van het minimumuurloon, pleit de kamer voor een evenwichtige en weloverwogen aanpassing van het sociaal zekerheidstelsel.

door Priscilla Kia