Euro probleem moet geen US-dollar probleem worden

Steven Debipersad, econoom tevens secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), gaf gisteren tijdens een bijeenkomst van de Kenniskring, aan dat de US-dollar koers niet in gevaar moet komen zoals dat nu het geval is bij de euro valuta. “We hoeven ons geen zorgen te maken over de US-dollar, wel over de euro, want sinds april daalt de euro koers.” De daling van de euro ten opzichte van de US-dollar, heeft volgens Debipersad twee oorzaken: de internationale ontwikkelingen en de euro 19 miljoen waarop recent beslag is gelegd in Nederland. Ten aanzien van het tweede, hebben banken allerlei kostenmaatregelen getroffen waarbij een stortingsfee van 3 procent betaald moet worden, terwijl de jaarrente in Neder-land en Amerika onder de 2 procent ligt. De Kenniskring stelt dat onze economie vastzit en zegt dat er meer maatregelen tegen Suriname verwacht mogen worden.
Debipersad zegt dat er samen met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gewerkt wordt om de problemen rondom de classificatie als hoofdrisico aan te kaarten en dit risico weg te werken.
Hij vindt het van belang dat risico’s structureel aangepakt worden. Echter is het gedeelte dat betrekking heeft op de euro als valuta, niet direct daarmee verbonden. Vandaar dat wij ons geen zorgen moeten maken om de dollar als valuta. Er zijn aspecten aan verbonden die al drie maanden spelen. Het verminderen van risico’s wordt wel gedaan door onze autoriteiten. Echter heeft dit te maken met risico’s die ons continent identificeert aan zaken doen met Guyana en Suriname. Zo alleen kunnen we als land gezamenlijk eruit komen, maar dan nog is het euro probleem volgens Debipersad niet opgelost.
De Kenniskring zegt verder dat al enige jaren Suriname internationale signalen krijgt om zijn huiswerk te maken inzake money laundring en drugsbestrijding en dat het strenger om moet gaan met bancaire transacties. Eerst waren het Amerikaanse banken die rekeningen van Surinaamse burgers ophieven, daarna volgden Europe-se en vooral Nederlandse banken. Invallen in Nederland, USA, op de Antillen en aanhoudingen op onder andere Schiphol en Europese havens, hebben laten zien dat in Suriname veel meer fout gaat dan de geconfisqueerde duizenden kilo’s aan verdovende middelen.

door Kimberley Fräser