Bekendmaking verhoogd minimumuurloon geen onbehoorlijk bestuur

Op de ondernemersavond die gisteren door de Kamer van Koophandel en Fabrie-ken (KKF) georganiseerd was, hebben verschillende ondernemers hun misnoegen geuit over de wijze waarop zij geconfronteerd zijn geworden met het nieuws dat het minimumuurloon verhoogd zou worden. Zij spreken van onbehoorlijk bestuur vanuit de regering. Ex-vicepresident Robert Ameer-ali, zei daarentegen dat er nog geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Er zijn procedures verbonden aan de im-plementatie van de wet en er gaat een proces daaraan vooraf. “Nadat het Arbeidsad-viescollege is gehoord, zal het voorstel naar de Raad van Ministers gaan, waarna de staatsraad alle betrokken partijen zal horen. Tot nu toe is de wet niet afgekondigd en de staatsraad heeft nog geen ad-vies gegeven. We zijn nog niet op het punt van onbehoorlijk bestuurd. Er was wel een poging tot overtreding”, stelde Ameer-ali. Volgens Ameerali was de verhoging ruim van tevoren bekendgemaakt. Echter zijn de ondernemers er niet op ingegaan, om-dat de bedragen nog niet bekend waren. “Vorig jaar heeft minister Moestadja aangegeven, dat de commissie heeft geëvalueerd, waarna het eindrapport naar de Raad van Ministers zou gaan”, merkte Ameerali op. Ook werden verwijten gemaakt naar de lokale dagbladen die het bericht gepubliceerd hebben, men wilde weten als er geen sancties hieraan verbonden zijn. Dit, omdat blijkt dat werknemers geloof hechten aan het gelanceerde bericht, waardoor er onrust gezaaid werd, terwijl het staatsbesluit nog niet eens is afgekondigd. Ameerali zei dat de dagbladen slechts bericht hebben dat de staatsraad een voorstel heeft ontvangen tot wijziging van het minimumuurloon per 1 juli. Het probleem is volgens hem dat werknemers reageren op de hype.
De verwijten in de richting van het KKF die tot nu toe niets heeft laten horen, werden door Ameerali beantwoord. Hij legde uit dat er twee momenten van overleg waren, waarbij de KKF in de tripartiete commissie heeft aangegeven de verhoging integraal te doen, omdat elke schok zou doorwerken. In de commissie die later is geïnstalleerd, is echter niet de KKF, maar de VSB gevraagd om zitting te nemen als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven. Echter is het eindverslag dat daarna is uitgebracht door niemand gezien, ook niet door de VSB. De ondernemersavond was bedoeld om de opmerkingen en adviezen van ondernemers te horen alvorens de KKF het verder opneemt met de regering. Volgens Ameerali is de KKF met 30.000 leden het forum om op te komen voor de ondernemers.

door Priscilla Kia