DOORDRUKKEN ZONDER OVERLEG

Minister Soewarto Moestadja heeft zijn zinnen gezet op het verhogen van het huidige minimumloon van SRD 6.14,- per uur naar SRD 8.40,-  en heeft daarvoor een concept staatsbesluit aan de Staatsraad doen toekomen. De bewindsman van Arbeid, wenste eigenlijk dit nieuwe minimumuurloon reeds op 1 juli van dit jaar door te drukken, hetgeen niet gelukt is en op groot verzet en protest van met name de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is gestuit. De VSB laat geheel terecht weten, dat de beslissing van de regering om onder de huidige omstandigheden het uurloon met 37 procent te verhogen, zeker zal leiden tot het onnodig aanwakkeren  van de inflatie en ook andere macro-economische en monetaire gevolgen zal hebben. De bedrijvenorganisatie is  dan ook van mening dat de regering een nieuw minimumuurloon wenst door te drukken, zonder daarbij overleg met het bedrijfsleven en de vakbeweging te hebben gevoerd. Het zou, volgens de VSB, zeer wenselijk zijn dat de regering overleg had gevoerd in tripartiet verband, alvorens het voormelde concept staatsbesluit richting Staatsraad te sturen.  Zowel het bedrijfsleven als de vakbeweging was niet op de hoogte van deze eigenzinnige stap van Moestadja.  De bewindsman wenst overduidelijk het nieuwe minimumuurloon door de keel van de werkgevers groot en klein te drukken  en heeft dus zeker er niet voor gekozen het bedrijfsleven en de vakbeweging te consulteren. De beslissing van Moestadja past derhalve geheel in het populistische beleid van de regering Bouterse, waarbij er totaal geen rekening gehouden wordt met de huidige financiële draagkracht en het vermogen die totaal leunen op een omzet van bedrijven die in de afgelopen jaren een dalende trend vertoont en waar in de meeste gevallen de rek er helemaal uit is. Veel bedrijven zijn op de rand van de afgrond beland en kunnen het hoofd nog maar nauwelijks boven water houden, maar daar zijn Moestadja en de regering Bouterse naar het schijnt, totaal niet in geïnteresseerd. In de meeste bedrijven zijn de inkomsten sterk teruggelopen door met name de zwaar verzwakte koopkracht van de consument in het hele land. Winkels kunnen hun werknemers nog maar nauwelijks betalen en dan komt Moestadja ‘out of the blue’ met een nieuw minimumuurloon, dat hij iedereen wenst op te leggen. Moestadja is zelf al enige tijd geen ondernemer meer en het zal hem dan vermoedelijk ook maar een worst wezen of nog meer bedrijven op de fles gaan.  Het is overigens volkomen begrijpelijk dat werknemers meer willen verdienen, want de meesten komen maandelijks helemaal niet uit met hun salaris. Maar bij wie moet de schuld gezocht worden dat we thans met een dergelijke ellende geconfronteerd worden? Wie heeft de waarde van onze SRD naar de bliksem geholpen door desastreus financieel-economisch en monetair wanbeleid te voeren?  Daar zijn het bedrijfsleven en de vakbeweging echt niet debet aan. De regering Bouterse heeft deze crisis veroorzaakt en weet geen remedie om ons er weer snel uit te halen. Het enige wat ze wel doet, is de bevolking voortdurend plukken door tal van fiscale maatregelen door haar strot te drukken en nu tracht ze nog meer geld los te krijgen bij ondernemingen, die al jaren hun bedrijfscijfers zien verslechteren.  Moestadja moet naar onze mening ten spoedigste zijn staatsbesluit intrekken en met het bedrijfsleven en de vakbeweging om de tafel gaan om een gedegen en voor de werkgevers en werknemers acceptabele en draagbare oplossing te vinden. Gaat Moestadja op de huidige voet verder, dan zal hij het voortbestaan van nog meer bedrijven, groot en klein, in gevaar brengen en meer werkers hun baan doen verliezen.