WEL OF NIET ILLEGAAL

Als we dagelijks de grote hoeveelheden hout langs de Afobakkaweg zien, dan lijkt het wel alsof er roofbouw wordt gepleegd in ons bos. Hoewel de autoriteiten beweren dat ons bos nog voor 93 procent in tact is en aangeven het te zullen behouden, baart de situatie ons zorgen. Het aantal houtconcessionarissen langs de weg naar Brokopondo is toegenomen sinds 2015. Bij verschillende bewoners van het Boven-Suriname gebied leeft de gedachte, dat er als nooit tevoren hout wordt gekapt. En toch wordt beweerd dat de situatie niet alarmerend is en dat er geen sprake is van kaalkap, maar dorpelingen geven aan dat er dag en nacht gewerkt wordt op concessies achter de dorpen, met als gevolg dat er op die plekken binnenkort geen bos meer zal zijn. De bewoners merken de consequenties nu al. De mannen die boten maken, moeten steeds verder het bos in voor een bepaalde houtsoort. Wat ook gebeurt, is dat Surinamers hun concessies doorverhuren aan Chinezen die houtkapactiviteiten ontplooien. Houden zij zich aan de regels of denken ze alleen aan winst maken.In ieder geval is de situatie zoals die door de bewoners geschetst wordt, alarmerend genoeg. Toch horen wij een ander verhaal. De onderdirecteur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), geeft aan dat Suriname in de veilige zone zit, omdat van elke uitgegeven hectare bos slechts 25 procent gekapt mag worden. Van de 15.2 miljoen hectare bos dat Suriname bezit, is 2,5 miljoen uitgegeven voor houtkaprecht. Het SBB zegt regelmatig te controleren en streng op te treden tegen illegale houtkap. Districtscommissaris Yvonne Pinas van Sipaliwini, gebiedsdeel Boven-Suriname, gelooft er niet veel van en zegt vele malen hout met een ketting te hebben vastgemaakt om de volgende dag te constateren dat het weg was. Zij gelooft dat dit met medeweten van de SBB gebeurt. Misschien hebben beiden gelijk en wordt er inderdaad streng gecontroleerd, maar worden desondanks de regels overtreden. In dat geval kan de vraag gesteld worden als de sancties die opgelegd worden, wel hoog genoeg zijn. Misschien zijn die wel aan herziening toe.