GEZONDHEIDSZORG DOWN THE DRAIN

De apotheek van het St. Vincentius Ziekenhuis heeft al langer dan 2 weken geen paracetamol of vervanger op de chirurgische afdeling. Ook ontbeert het ziekenhuis tramadol, diclofenac, naproxen, heparine, antibiotica, claforan en augmentine tbl op voorraad. Uit zeer betrouwbare bron heeft Keerpunt kunnen achterhalen, dat het ziekenhuis momenteel niet over de nodige financiële middelen beschikt om de apotheek van het ziekenhuistijdig te bevoorraden van de nodige medicamenten. Deze financiële middelen moet beschikbaar gesteld worden door het ministerie van Financiën, want het is verantwoordelijk voor het algemeen financieel-economisch beleid en de overheidsfinanciën. Dat onze economie al een tijdje in een ernstige crisis verkeert en er geen zicht is op verbetering is duidelijk, want hoe is de economische ontwikkeling voorspelbaar als de minister van Financiën namens de Staat Suriname maar leningen blijft afsluiten, en hoe verwacht je dan überhaupt iets goeds van dit beleid? Patiënten hebben al snel de neiging om de schuld van de slechte medische zorg op de ziekenhuizen af te wentelen, maar wat kunnen deze instellingen nog doen als de subsidie van de overheid net voldoende is om personeel uit te betalen. Ziekenhuizen blijven maar de eindjes aan elkaar knopen want de situatie is gewoon niet anders. Al maanden verschijnen er berichten over de acute problemen in de gezondheidszorg en ook de verontrustende situatie in de ziekenhuizen is meerdere keren aangehaald. Er heerst al geruime tijd groot geldgebrek bij onze ziekenhuizen, omdat ze niet op tijd door de overheid worden betaald. De betalingstekorten in de ziekenhuizen, werken ook frustrerend op het personeel en zal zeker van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg aan de patiënten. Dit alles is het gevolg van het wanbeleid van de huidige regering. Want als zij wat zorgvuldiger was omgegaan met de zorg in dit land, dan was deze ellende niet veroorzaakt. Zoals bij elk falende overheidsinstantie, ligt de schuld bij een wanbetalende ministerie van Financiën. Als het ministerie van Financiën op tijd voldoet aan zijn verplichtingen, zullen er ook op tijd voldoende middelen zijn, waardoor de ziekenhuizen, optimaal kunnen functioneren. De achterstanden lopen maar op en brengen het voortbestaan van de ziekeninrichtingen in groot gevaar. Wat er nu nog bijkomt, is dat de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) overweegt de medische dienstverlening stop te zetten, als de huidige verzekeringspremies niet worden verhoogd. De Survam heeft in mei van dit jaar schriftelijk aan de vicepresident meegedeeld, dat zij de tarieven met 115 procent gaat verhogen, dit omdat de druk op de zorgverleners groter is geworden en tot gevolg heeft dat de verliezen die de assurantiemaatschappijen lijden zwaar zijn toegenomen. Zo een maatregel heeft ernstige gevolgen voor de verzekerden, want met een verhoging van 115%, zal de gezondheidszorg niet meer toegankelijk zijn voor een ieder. De vicepresident heeft naar verluidt nauwelijks aandacht besteed aan de brieven van de Survam. Hij heeft wel tijdens de jaarrede 2018 heel wat zaken opgesomd, die tot gevolg zouden moeten hebben, dat onze gezondheidszorg op niveau blijft. Ook de toegankelijkheid tot de medische diensten en de beschikbaarheid van essentiële medicijnen, werd op die dag de hoogste prioriteit gegeven.

Maar het heeft er alles van, dat onze gezondheidszorg steeds verder aan diggelen wordt geslagen door deze regering. Het is Keerpunt ook opgevallen bij de gemaakte afspraken inzake het Academisch Medisch Centrum (AMC). De regering Bouterse heeft toen geprobeerd met het begrote bedrag dat was afgesproken met de IsDB, een ziekenhuis van slechts 4 verdiepingen te bouwen en wel met veel minder functies. Na nyan deng bing wang meki wreed! Inmiddels was er al US$ 4,2 miljoen uitgegeven aan voorbereidingswerkzaamheden voor de bouw van het Academisch Medisch Centrum (AMC). De IsDB ontdekte tijdig, dat er een bedenkelijk spelletje gespeeld werd bij het project van het AMC. Het eerste ontwerp van het AMC werd goedgekeurd door de IsDB, maar na geknoei binnen het project en gewijzigde bouwplannen trok hij zich terug. Het is duidelijk, dat de IsDB niet met zich laat sollen. De bank heeft duidelijk aangegeven, dat hij op basis van het eerste concept een afspraak had. De eerste afspraak was om voor 70 miljoen US-dollar een ziekenhuis van 8 verdiepingen met alle belangrijke functies, te bouwen. Maar bij het tweede ontwerp wilde men op basis van 4 verdiepingen bouwen in plaats van 8 voor hetzelfde bedrag van 70 miljoen US-dollar. Denk a tori!