Essed proeft geen vijandigheid tussen nabestaanden

Date

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden in het 8 December-strafproces, zegt geen vijandige houding te proeven tussen de nabestaanden van de slachtoffers van politiek geweld. Het Pad van Verzoening dat aan de Waterkant ligt tussen het Monument van de Gevallenen van de Binnenlandse Oorlog en Bastion Veere in Fort Zee-landia, is eergisteren bewandeld. Het is een poging van het Comité Slacht-offers en Nabestaanden van Politiek Geweld om verzoening te brengen tussen de nabestaanden van beide tragedies die plaatsvonden tijdens het militaire bewind onder leiding van Bouterse, nu president. Het gaat om de 8 Decembermoorden en de Binnenlandse Oorlog. Volgens Essed zijn er nooit spanningen geweest tussen de na-bestaanden van de Binnenlandse Oorlog en de 8 Decembermoorden.
“Wel is bekend dat er na de Binnen-landse Oorlog spanningen waren tussen de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog, de jungle commando’s en de plaatselijke bewoners”, geeft Essed aan.
Maar er zijn allang initiatieven genomen door diverse groeperingen om deze spanningen op een positieve manier te doen afnemen. Volgens hem wil het comité bewust een tegenstelling creëren die niet bestaat.
De nabestaanden van de 8 December-moorden hebben zich nooit, noch schriftelijk, noch mondeling, negatief uitgelaten over mensen die het slachtoffer zijn geworden van een vorm van politiek geweld. Integendeel hebben de nabestaanden geparticipeerd in alle herdenkingen voor de slachtoffers en goed contact onderhouden met de verschillende organisaties. Volgens Moejinga Aboikoni-Linga van het comité, moet het Pad van Verzoening de samenleving tonen dat het mogelijk is dat mensen die eerder vijanden van elkaar waren, samen op pad kunnen gaan of elkaar tegemoet kunnen lopen, zonder een vijandige houding. Voor het comité dat geen voorstander is van het straffen van de verantwoordelijken van het politieke geweld dat honderden levens heeft gekost, heeft Essed geen goed woord over. “De eerdere pogingen om spanningen tussen de nabestaanden te doen afnemen, waren positief. Dat wat nu wordt gedaan, komt niet uit de bevolking of een groep, maar wordt gestuurd vanuit boven (regering, red.) met als doel daders van politiek geweld straffeloos te laten”, benadrukt de advocaat van de nabestaanden.

door Priscilla Kia

More
articles