EEN GROTER PROBLEEM

Het aantal drugs- en alcoholverslaafden neemt toe en er komen steeds meer jongeren bij. De reden dat jongeren, maar ook ouderen, overgaan tot het gebruiken van drugs en alcohol is verschillend. Er zijn mensen die het gewoon eens willen proberen, terwijl anderen eraan beginnen omdat ze geloven dat alcohol en drugs rustgevend zijn en helpen bij het vergeten van problemen. Maar wat begon met proberen, kan eindigen in een verslaving. De frustratie, pijn en verdriet die een verslaving met zich meebrengt, zijn enorm. Verslaafden zien op een bepaald punt hun wereld uiteen vallen, willen eruit, maar zitten gevangen in een vicieuze cirkel die hen toch altijd weer leidt naar drugs en of alcohol. Dit kan leiden tot een depressie en zelfs suïcidale gedachten die kunnen uitmonden in zelfdoding. Belangrijk is dat jongeren, maar ook volwassenen die deze gedachten hebben, hulp zoeken. Het Mind Console Centre (MCC) is een van de weinige centra in ons land dat hulp biedt. Het centrum begeleidt al tien jaar mensen met problemen die tot suïcide kunnen leiden. Maar het MCC heeft aangegeven per 1 juli 2018 te stoppen met de dienstverlening. Vanaf die datum worden er geen personen meer begeleid. Het centrum moet noodgedwongen tot sluiting overgaan, omdat reeds langer dan twee jaar de subsidie van de overheid substantieel is verminderd en sedert januari 2018 volledig is uitgebleven, ondanks het feit dat de begroting van MCC is goedgekeurd evenals een raadsvoorstel met onder andere de subsidie. Herhaaldelijk verzuimt de overheid toegekende subsidies uit te betalen en dat kan verregaande gevolgen hebben, in dit geval komen mensen met een hulpvraag voor een gesloten deur te staan. Het MCC zegt met pijn in het hart te sluiten. Met pijn in het hart, want in de afgelopen tien jaar zijn meer dan vijfhonderd mensen geholpen. De hulpvraag is niet verminderd, integendeel, volgens het MCC is het aantal zelfdodingen in de afgelopen tien jaar, tweemaal gestegen. Dat is iets om even stil bij te staan.