DICTOCRATIE

Dat de regering Bouterse maling heeft aan het parlement, is al op verschillende momenten gebleken. Dat ze zelfs bereid is in strijd met onze constitutie te handelen, weten we ook al enkele jaren. We denken daarbij terug aan de wijziging van de zogeheten Amnestiewet uit het jaar 2012 in De Nationale Assemblee, DNA. Bouterse en zijn regering laten ook nu weer zien maling te hebben aan DNA door het hoogste college van staat jaren achtereen belangrijke informatie inzake de besprekingen gevoerd met de Alcoa en betrekking hebbende op de toekomst van de bauxietindustrie in Suriname, stelselmatig te onthouden. Tot op heden heeft deze regering het parlement niet adequaat ingelicht over wat ze allemaal in de afgelopen jaren met de Amerikaanse multinational heeft afgesproken. Bij velen leeft thans de overtuiging dat de regering Bouterse en wel in strijd met de grondwet, de Brokopondo overeenkomst uit de jaren vijftig buiten toestemming van DNA wenst open te breken. De Nationale Assemblee gaat er tot op heden vanuit, dat bijvoorbeeld de ontmanteling van de raffinaderij te Paranam niet kan geschieden zonder toestemming van het hoogste college van staat. Maar daar schijnt Bouterse en zijn kabinet volledig aan voorbij te willen gaan en de Suralco buiten de volksvertegenwoordiging toestemming te geven de raffinaderij te ontmantelen. Het Nederlandse bedrijf dat aangetrokken is door de Alcoa om de sloop af te handelen, is al geruime tijd bezig materieel in de haven te Paranam uit te laden om de raffinaderij met de grond gelijk te maken. De sloper wacht op het startsignaal om te beginnen. Zelfs in de openbare vergadering van donderdag in DNA, werd deze kwestie niet meer geëntameerd. Op vrijdagochtend werd bevestigd dat de Alcoa van de regering Bouterse toestemming heeft verkregen de raffinaderij af te breken. Het is in ieder geval voor Keerpunt duidelijk, dat Bouterse en zijn kliek gewoon de in achterkamertjes gemaakte afspraken met de Amerikanen thans nakomen en ook deze fabriek voor Suriname verloren gaat. Wij hebben het al zovele malen gezegd dat de NDP en haar leiding geen waarachtige democratische instelling hebben en er niet vies voor zijn de grondwet wanneer het ze goed uitkomt te schenden . In de kwestie Alcoa en de raffinaderij te Paranam is dit wederom bewezen.