ONBEGRIJPELIJK

Vorige maand liet de leiding van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB), per brief aan Gillmore Hoefdraad van Financiën weten, dat ze niet langer bereid was  het Academisch Medisch Centrum, dat een enorme modernisering van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zou inhouden, te financieren. Dit reusachtige project ter waarde van 70 miljoen dollar zou conform de oorspronkelijke bouwtekeningen en met goedachting van de IsDB worden uitgevoerd. Het nieuwe AMC zou uit acht verdiepingen bestaan en de meest essentiële medische afdelingen herbergen. De verantwoordelijkheid bij de uitvoering van dit project lag in handen van de Commissie Project Implementatie Unit onder leiding van ir. Lothar Boksteen. Na de goedkeuring van het project werd vanwege de IsDB verwacht, dat men conform de afspraken en het vervaardige bouwconcept, het project zou uitvoeren. Daar werd echter op een unilaterale wijze van afgeweken zonder de leidinggevenden, belast met dit project bij de IsDB, ervan te verwittigen.  Van Surinaamse zijde werd besloten het nog te bouwen AMC te wijzigen van acht naar vier verdiepingen hoogbouw en men achtte het niet nodig  een laboratorium, de afdeling gynaecologie, de kinderafdeling en andere zeer noodzakelijke afdelingen binnen het nieuwe AMC, te incorporeren. Al deze beslissingen tot het wijzigen van de oorspronkelijke bouwtekeningen, werden genomen zonder de IsDB erbij te betrekken, hetgeen Suriname niet in dank werd afgenomen en heeft geresulteerd in het stopzetten van de financiering door de meergenoemde bank.  Minister Hoefdraad van Financiën was na de schriftelijke mededelingen over de stopzetting van de financiering door de IsDB, zeer gebelgd en verlangde zelfs de vervanging van Boksteen als hoofd van de Commissie Project Implementatie Unit, die het volgens Hoefdraad op zo een schandelijke wijze had laten liggen.  Tot grote verbazing van velen en vooral ingewijden in deze materie, heeft de regering besloten Boksteen te handhaven als hoofd van de Commissie Project Implementatie Unit en is zelfs zover gegaan, door een eventuele voortzetting van het project, mits de IsDB nog bereid is het alsnog te financieren, onder het beheer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) te plaatsen.  Minister Pengel van OWT&C, zal dus samen met Boksteen bepalen, hoe het verder moet met de bouw van het AMC.  Het behoeft geen betoog, dat de regering minister Hoefdraad bij deze besluitvorming op het verkeerde been heeft gezet en vermoedelijk minister Elias van Volksgezondheid niet capabel genoeg heeft bevonden om zich met dit grootschalige bouwproject in te laten. Ook hebben personen die meer over dit project weten, hun ernstige bedenkingen over het handhaven en verder belasten van dit project door Boksteen en Pengel. Onder hun supervisie heeft het namelijk zover kunnen komen dat in mei van dit jaar, de IsDB de stekker voor wat betreft de grootschalige financering van dit project uit het stopcontact heeft getrokken.

******

Het is alsof er geen kruit gewassen is tegen de smokkel van grote ladingen cocaïne vanuit ons grondgebied richting voornamelijk Europa. De afgelopen dagen was het weer raak en kon de Spaanse politie voor de kust van de Canarische eilanden, een jacht aanhouden waarin na inspectie ruim 1800 kilo cocaine werd aangetroffen. Volgens meldingen in het buitenland, zou het schip de lading in Suriname hebben opgehaald en was die bestemd voor West-Europa. Het spul zou via Spanje zijn weg naar de afnemers in andere landen moeten vinden.  Twee Fransen en een Brit waren de opvarenden van het jacht. Ze zijn aangehouden en in verzekerde bewaring gesteld. Inmiddels hebben wij vernomen, dat internationale drugsbestrijdingsunits nog een jacht in de kijker hadden en naarstig op zoek waren naar de locatie op zee van dit schip. Vandaag vernamen wij uit doorgaans zeer betrouwbare bron, dat ook dit schip door de Spaanse opsporingsdiensten is geënterd. Aan boord werd 1500 kilo cocaïne aangetroffen. Ook dit schip zou vanuit Suriname richting de Canarische eilanden zijn gekoerst. Ook de opvarenden van dit schip zijn in verzekerde bewaring gesteld. Het moet voor ons allen thans zeer duidelijk zijn dat Suriname en de hier actieve drugshandelaren en hun buitenlandse connecties, zwaar worden bespied en dat deze buitengewone aandacht van internationale drugsbestrijdingsdiensten steeds meer zal leiden tot grote drugsvangsten en arrestaties van mensen die zich bezighouden met dergelijke activiteiten.