Eerste bocciatoernooi succesvol

Het Nationaal Paralympisch Comité Suriname (NPC Suriname) heeft voor het eerst in Suriname een boccia toernooi georganiseerd. Dit gebeurde op het complex van het Frank Cameron Instituut. Sporters met een beperking hebben op zaterdag 23 juni hieraan deelgenomen. De Minister Lalinie Go-pal van Sport- en Jeugdzaken had de eer om de prijsuitreiking te doen. Ter voorbereiding hebben de sporters de afgelopen zes maanden een trainingsprogramma voor ‘Introductie van boccia in Suriname’ doorlopen.
Minister Gopal kreeg vóór de prijsuitreiking een demonstratie van de boccia sport. Zij heeft de NPC Suriname gecomplimenteerd voor dit initiatief en ook de begeleiders, ouders en verzor-gers bedankt voor hun inzet. De minister heeft ondersteuning toegezegd voor deze groep jongeren met een be-perking. Zij had ook de gelegenheid om de felicitaties uit te brengen aan de winnaars en om de gouden, zilveren en bronzen medailles uit te reiken.
Edward Gessel, vice-president van NPC Suriname, is tevreden met het verloop van het toernooi. Hij gaf aan dat het een droom is om met de spor-ters met een beperking deel te kunnen nemen aan internationale toernooien. Ook is hij tevreden met de ondersteu-ning van de ouders, verzorgers en vrij-willigers. Hij spreekt de hoop uit dat in de toekomst zoveel mogelijk jongeren met een beperking te bereiken om deel te nemen aan de boccia sport.
Boccia wordt sinds de Paralympische Spelen van 1984 erkend als een paralympische discipline. Het wordt beoefend door atleten met onder andere een ernstige motorische beperking, een schedeltrauma en hersenverlamming. De atleten spelen overwegend in een rolstoel en mogen, naar gelang van de classificatie, gebruik maken van een helling en zich laten bijstaan door een sport assistent die met zijn rug naar het speelveld gekeerd zit.