VERZWAKKING GEVOLG VAN OMKOPERIJ

Dat de vakbeweging momenteel een ernstige verzwakking ondergaat, is het gevolg van een geslaagde zet van verdeel en heers die toegepast werd door de leiding van paars, kort na de verkiezingen in 2010 op een balkon aan de Julianastraat. Toen werd de leiding van de vakorganisatie met de meeste leden in dit land door onverbloemde omkoping door paars binnen gehengeld. Op een onbeschaamde en walgelijke wijze werd verraad gepleegd aan de werkende klasse en dat allemaal voor eigen voordeel en het verwerven en behouden van posities. Het was dan ook de bedoeling de solidariteit binnen de algehele vakbeweging en in het bijzonder Ravaksur te ondermijnen.  Daar zijn de huidige politieke machthebbers dan zeker wel in geslaagd, want de verrader werd goed beloond en ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’, zegt men zo mooi in het Nederlands. De belangen van de werkers aangesloten bij deze vakcentrale, werden in 2010 op het balkon aan de Julianastraat overboord gezet. Tot op heden moeten de leden genoegen nemen met tal van beloften en die hebben maar bitter weinig in de portemonnee opgeleverd. Het verraad werd wel beloond met een ministerszetel en later met een plekje in DNA. En juist vanwege het feit dat de verdeling van de vakbeweging zo succesvol is geweest, is het voor de overage voorhoede spelers van de vakbeweging niet goed mogelijk een vuist te maken in het voordeel van de werkende klasse en paars lacht natuurlijk in zijn vuistje. Het verraad werd beloond, maar de verrader heeft het voor veel werkers in dit land totaal verkwanseld. De dagen van de inmiddels bejaarde overloper en nu nog voorzitter, zijn geteld binnen de vakbeweging. Het zal niet lang meer duren alvorens hij helemaal wordt uitgekotst en iemand die het goed meent met de leden, zijn voorzittershamer zal overnemen. Als dat moment is aangebroken, zal hij zien dat hij ook totaal afgedankt zal zijn voor paars.