KREDIETLIJN IS EEN LENING

De benaming ‘kredietlijn’ wordt gebezigd met betrekking tot een betaalmiddel dat wordt verstrekt aan een particulier of aan een zelfstandige. Op een kredietlijn staat een limiet, een bepaald bedrag en een duur van het krediet. Kortom, een kredietlijn is gewoon een andere aanduiding voor de lening op afbetaling. Zo zie je weer, hoe de regering het Surinaamse volk voor de gek denkt te houden. India heeft de afgelopen week tientallen miljoenen Amerikaanse dollars aan Suriname beschikbaar gesteld in de vorm van kredietlijnen voor verschillende Surinaamse projecten. Hiermee hoopt India zijn plek in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te bemachtigen, zolang Suriname hem blijft ondersteunen. De projecten die India wenst te financieren, bestaan onder andere uit een bedrag van US-dollar 20 miljoen voor de opzet van een zonne-energie project voor 49 dorpen in het binnenland. Verder krijgt Suriname een kredietfaciliteit van US-dollar 27,5 miljoen voor de aanleg van transmissielijnen te Pikin Saron en 3,5 miljoen voor het onderhoud van Cheetak helikopters, die destijds zijn gekocht in India. Ook zijn er fondsen beschikbaar gesteld voor een ‘craft market’ in de Palmentuin, voor computeronderwijs en nog wat studiebeurzen.  Had de First Lady begin dit jaar, uit handen van de ambassadeur van India in Suriname niet al een bedrag van 37.250 Amerikaanse dollar, in ontvangst genomen? Toen vertelde zij, dat een deel van het geld zou worden besteed aan het opzetten van een ‘craft market’ in de Palmentuin in verband met de Dag der Inheemsen. En is er niet al aan de Waterkant een craft market? Keerpunt weet zeker dat er genoeg andere instanties zijn, die een dergelijk fonds goed en duurzaam weten te besteden. Want tot nu toe is er geen transparantie gedemonstreerd, nadat dit soort gestes werden gedaan. De media krijgen zelden of nooit te horen, waaraan het geld precies is besteed. Dan vindt de regering het vreemd, wanneer ze wordt verteld dat geld verdampt, maar hoe moet je het anders noemen wanneer al het geld uit de vele leningen van de regering Bouterse zonder verantwoording is uitgegeven? Natuurlijk zullen en kunnen we niet alles wat deze regering doet en of heeft gedaan, onder de noemer ‘corruptieve handelingen’ plaatsen, maar er zijn voorbeelden van zware corruptie, waarbij de president nog steeds doet alsof zijn neus bloedt. Noem maar een project dat de regering Bouterse van de grond heeft weten te krijgen en waar niemand rijk van is geworden. Er zal altijd wel kritiek zijn op het bestuur van een Surinaamse regering; bij de ene regering is het beleid namelijk slechter dan bij de andere. Indien je bestuur positieve groei tot stand brengt voor het gehele land, zal de kritiek zeker afnemen, maar als je een desastreus beleid voert, waardoor het volk financieel pienaart, dan is het logisch dat er kritiek wordt geleverd.