OM DE TUIN LEIDEN

OM DE TUIN LEIDEN
Terwijl de regering Bouterse II op een overdreven en geldverkwistende wijze doende is president Ram Nath Kovind van India in ons land te ontvangen en hem De Nationale Assemblee als hoogste grondwettelijke orgaan laat toespreken, wacht datzelfde orgaan nog steeds op een brief van de regering met betrekking tot wat er allemaal besproken en afgesproken is met de Alcoa inzake de toekomst van onze bauxietindustrie. De regering dient De Nationale Assemblee in te lichten en dat doet ze al maanden, zoniet jaren, niet naar behoren. Er wordt gewoon een loopje genomen met de wetgevende macht. Er bestaat nog steeds een Brokopondo overeenkomst met de Alcoa en die kan niet zomaar worden opengebroken zonder medeweten en goedkeuring van ons parlement. Maar de regering zwijgt in alle talen en blijft De Nationale Assemblee aan het lijntje houden. Parlementariërs ontkomen door deze houding van de regering Bouterse niet aan de indruk, dat ze iets heel vervelends en vermoedelijk wel heel nadelig voor Suriname in haar schild voert en daardoor geen mededelingen aan de wetgevende macht wil doen. Men heeft bij de onderhandelingen met de Alcoa die al jaren gaande zijn, zeer vermoedelijk bot gevangen en wel ten nadele van de toekomst van de bauxitindustrie en dus ook voor ons land. En terwijl het er zeer veel van heeft, dat men bewust de uitleg aan het parlement vertraagt en het niet uitgesloten is dat men belangrijke delen in de Brokopondo overeenkomst buiten het parlement om heeft gewijzigd, staat de Nederlandse sloper klaar met alle materieel om de Paranam raffinaderij met de grond gelijk te maken. De slopershamers liggen klaar en de aannemer wacht gewoon op het sein om de zaak kapot te slaan. En terwijl de tijd dringt, heeft De Nationale Assemblee nog steeds niet de toegezegde en onthullende brief in deze Alcoa kwestie van de regering mogen ontvangen. Dat Suralco, de dochter van de Alcoa, haar deuren al gesloten heeft en de raffinaderij te Paranam stilgelegd, betekent al een enorm verlies voor dit land, maar de sloop zou het bauxiet-debacle compleet maken. Geen wonder dat er vanuit de politieke oppositie alles aan gedaan wordt om de Alcoa op andere gedachten te brengen en de sloop te annuleren. Maar dan is het nog steeds niet duidelijk, wat voor afspraken de regering Bouterse reeds achter de rug van het parlement met de Alcoa heeft gemaakt. De grote vrees die bij velen heerst, is dat het reeds te laat is en dat de regering heeft ingestemd met de sloop van het gehele emplacement van de Alcoa te Paranam.

****
Zo het was gisteren weer raak: de zoveelste moordpartij binnen de kleine goudmijnbouw in het achterland. Een Braziliaan pleegt een dubbele moord in de plaats die bekend staat als Villa Brazil. Zijn vrouw en haar minnaar worden op gruwelijke wijze door hem gedood. Het is overigens niet de eerste keer dat er doden vallen in nederzettingen, die opgericht zijn niet ver van waar er aan goudwinning wordt gedaan. En ook nu weer zal de politie naar het gebied trekken om een onderzoek in te stellen en meewerken aan het vervoer van de ontzielde lichamen naar de hoofdstad en aan de opsporing van de verdachte werken. Mosterd na de maaltijd vinden zovelen, omdat de controle van de sterke arm van staat in deze gebieden, heel veel te wensen overlaat. Ook laat Paramaribo haar gezag al decennialang in het achterland op een zeer povere wijze zien en zijn misdadig ingestelde figuren daar heer en meester. Hebben we gewapende machten alleen voor het beschermen van de ‘nationale’(?) veiligheid in de kuststreek van dit land of behoort het zo te zijn, dat ook in het achterland men zich veilig dient te gevoelen? Wij zijn nog altijd van mening dat politie en leger op cruciale plaatsen vertegenwoordigd dienen te zijn en over voldoende middelen moeten kunnen beschikken om te allen tijde burgers van dienst te zijn. De Braziliaan die gisteren de dubbele moord pleegde, vluchtte kort na het plegen van zijn snode daad het woud in. Het is niet bekend of de verdachte al is aangehouden. Hopelijk slaagt de opsporing daar spoedig in. De Surinaamse regering moet naar onze mening nu wel gaan denken aan een betere veiligheid in gebieden waar het bij het minste en geringste fout kan gaan en dan in het bijzonder de plaatsen waar er aan kleinschalige goudwinning wordt gedaan.