Liever niet met contant geld op zak

Ik zou bijna willen schrijven: ‘Contant geld kost geld!’

Consumenten hebben bij de Consumentenkring hun beklag gedaan over de 3 procent regeling van De Surinaamsche Bank (DSB) bij stortingen van vreemde valuta en de kosten bij het possen bij de ATM. De Consumentenkring maakt in een persbericht bekend, dat zij deze maatregelen overdreven vindt en niet goed. Waarom zoveel vragen voor deze diensten? Indien er afhandelingskosten zijn, dan moeten die redelijk zijn en niet in procenten worden uitgedrukt. Met deze maatregelen en afhandelingsfee stimuleert de bank mensen juist het geld thuis te houden. Het thuis houden van vreemde valuta zal weer andere problemen en risico’s met zich meebrengen.
Indien men het fysiek bezoeken van de bank wil demotiveren, dan moeten eerst een aantal maatregelen in place gebracht worden.
Nog steeds is er geen goede oplossing gevonden voor de ‘unbankables’. Iedereen die de wettelijk vastgestelde leeftijd heeft bereikt voor het mogen openen van een bankrekening maar geen werkverklaring kan overleggen, zou toch in de gelegenheid gesteld moeten worden om een bankrekening te mogen openen, desnoods tot een maximum bedrag. Hiermee zou je de persoonlijke veiligheid van de burger kunnen opvoeren, het fysiek bezoek aan de bank en de risico’s van roofovervallen kunnen verminderen.
De risico’s met contant geld op zak kennen we bijna allemaal. De kans dat je het verliest of dat je beroofd wordt met alle nare gevolgen van dien, is niet het minste dat ons kan overkomen. Wij zijn van mening dat de banken de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om cliënten in dit proces te begeleiden en geen onnodige barrières opwerpen. Vooral niet voor de ‘unbankables’, de ouderen en minderdraagkrachtigen.
In supermarkten, bedrijven en dienstencentra zoals het CBB, ziekenhuizen en andere instellingen, is het raadzaam om het pinnen of het overmaken van betalingen te blijven stimuleren. Pinnen is nu redelijk goed ingeburgerd, maar het overmaken van een betaling is nog onbekend en onbetrouwbaar. Ook beschikt nog niet iedere volwassene over een bankrekening.
Er zal veel meer bekendheid aan gegeven moeten worden om de consument beter te laten begrijpen wat de voordelen zijn bij het pinnen of overmaken van betalingen via de ATM of internet bankieren.
Het is een onderzoek waard om na te gaan hoe groot de groep is die niet over een bankrekening en of pinpas beschikt. Een groot deel van de Surinamers ‘in de hossel’ die geen officiële werkverklaring hebben, ontbeert een bankrekening en heeft dus ook geen pinpas. Gewoon omdat ze geen bankrekening kunnen en mogen openen. Zie daar het grote probleem dat eerst opgelost moet worden voor wij verder kunnen met de ontwikkeling van het girale geldverkeer.
De noodzaak voor het opzetten van een Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is nu echt aangebroken. De Centrale Bank of het ministerie van Financiën hebben hierin naar onze mening de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het betalingsverkeer transparant en in goede banen geleid wordt en ervoor te zorgen dat de consument niet wordt uitgebuit door de banken.
Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), is een overlegorgaan waar ook de consument als stakeholder in vertegenwoordigd moet zijn.