UITZONDERLIJK EN ASOCIAAL

Overal ter wereld wordt het Onafhankelijkheidsplein op een prachtige wijze onderhouden en wordt erop toegezien dat er geen schade aan wordt berokkend. Burgers en toeristen mogen er wandelen en genieten van het prachtige onderhoud. Een Onafhankelijkheidsplein behoort tot het cultureel erfgoed en daarom wordt het in zijn waarde gelaten. Op zeer weinig plaatsen ter wereld zal men toestaan dat het plein wordt verwaarloosd en zelfs zodanig schade wordt toegebracht, dat je er nog maar nauwelijks de toebedeelde benaming eraan kan verbinden. Wat wij met ons Onafhankelijkheidsplein hebben gedaan sinds de barbaren van de NDP het voor het zeggen hebben gekregen in dit land, is ronduit gezegd schandelijk. Men heeft op stelselmatige wijze het plein opengesteld voor vernietiging en dat allemaal uit zuiver populistische overwegingen. Men heeft er totaal geen benul van dat een land uit waardering voor zijn geschiedenis het cultureel erfgoed dient te beschermen en onderhouden. Heeft allemaal met je opvoeding en vorming te maken. Als je een gutter mentaliteit hebt en ook niet beter weet hoe je bepaalde objecten dient te beschermen en behouden, dan krijg je dit soort uitspattingen als met het Plein. Toestaan dat het Plein op een dergelijke wijze wordt vernietigd, is ronduit misdadig en geeft aan dat je geen liefde of waardering voor dit land hebt. De afgelopen 8 jaar hebben we ook kunnen zien dat men totaal geen waardering heeft voor de monumentale panden die in het beheer van de overheid verkeren. De hele boel staat zo langzamerhand op instorten en zelfs het ministerie van Financiën wordt zo langzamerhand een bouwval. Dat er ook nog zeer veel mensen in dit land zijn die gewoon een sterk asociale immorele, onethische en egocentrische inslag hebben, is bewezen toen deze lieden het de gewoonste zaak van de wereld vonden hun auto’s midden op wat nog overgebleven is van het Onafhankelijkheidsplein te parkeren. We zijn het vaak niet eens geweest met de heer Eugene van der San, maar begrijpen volkomen dat hij zich stierlijk heeft geërgerd aan deze asocialiteit van automobilisten die het hebben klaargespeeld hun auto’s op de voormelde plek te parkeren. Gelukkig heeft Van der San deze mensen zover kunnen krijgen om de voertuigen onmiddellijk te verwijderen. Maar als je vanuit het Kabinet van de President telkenmale weer toestemming geeft aan personen of organisaties om het plein aanhoudend te mangelen, dan kan je eigenlijk ook niet verwachten dat derden zich nog netjes in dit land gedragen. De regering dient het plein door middel van betonnen obstakels af te sluiten en niemand meer toe te laten in de komende tijd tot aan de verkiezingen van 2020. Dan alleen kan ze aantonen het goed te menen met een juiste rehabilitatie van ons eens zo mooie plein.