POPPENKAST OP ZIJN BEST

De Nationale Assemblee (DNA) had op 10 mei besloten de vergadering met twee weken te verdagen, in afwachting van de onderzoeksresultaten betreffende de kwestie Academisch Medisch Centrum, AMC. Afgelopen dinsdag was het dan zover, gespannen wachtten de assembleeleden op de interpellatie waarin de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, de resultaten van het onderzoek uit de doeken zou doen. Dat deed de minister op onnavolgbare wijze: “In ons enthousiasme heeft de regering gezegd twee weken. We zijn iets verder dan twee weken. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een ambtelijke omissie waarbij het project even is stopgezet en de hoop is dat wij heel gauw de draad weer oppakken en het project wordt voortgezet.” Vol verbijstering hoorde het parlement minister Elias aan. DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons had geen goed woord over voor de minister en zei dat zij niet zou dulden dat er een loopje genomen wordt met het parlement. Minister Soewarta die names de regering als coὅrdinator optrad, was met stomheid geslagen en zei niet voorbereid te zijn op een dergelijk antwoord, waarna de vergadering verdaagd werd. In slechts een paar minuten werd het onvermogen van minister Elias inzake deze kwestie aan de kaak gesteld. Het getuigt aan de ene kant niet van professionaliteit dat een minister zich zo slecht voorbereid, maar aan de andere kant kan de vraag gesteld worden: neemt men de functie van minister nog wel serieus? Ministers worden al gereshuffled nog voordat zij zich goed en wel hebben kunnen inwerken. De ene minister komt, presenteert het ene na het andere geweldige plan, en nog voordat hij iets tot stand heeft kunnen brengen, is hij minister af. Er zijn situaties waarin het niet wenselijk is dat de minister aanblijft, bijvoorbeeld wanneer het vertrouwen in de minister is opgezegd. Het continue gereshuffel kost de staat handen vol geld, in het kader van bezuinigen zou er alleen daarom al spaarzaam naar dit middel gegrepen moeten worden. Gelukkig zijn de gewezen ministers niet te beroerd hun bijdrage te blijven leveren: Patrick Pengel thans minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, voorheen minister van Volksgezondheid, gaf uiteindelijk uitleg over de kwestie AMC.