IN DE STARTBLOKKEN VOOR VERNIETIGING

De afgelopen week hebben wetgevers van de oppositie tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee, wederom vragen gesteld in de kwestie Alcoa –Suralco LLC, nadat bekend werd dat erop het ogenblik een Nederlandse aannemer in de Paranam raffinaderij van de Alcoa klaar staat om die met de grond gelijk te maken. Ofschoon er vragen werden gesteld in de assemblee, was de regering wederom niet aanwezig om uitvoerig op deze materie in te gaan. Wel werd wel meegedeeld dat de regering onder leiding van Bouterse, De Nationale Assemblee een brief zal doen toekomen over de Alcoa –Suralco problematiek en hetgeen met de multinational is afgesproken. Ondertussen is de Alcoa al begonnen het Paranam stafdorp te vernietigen. Dat wil zeggen dat alle objecten worden gesloopt en het zwembad al is volgestort met lateriet. De parlementaire oppositie die fel gekant is tegen de sloop van de raffinaderij en een wederopstart van de bauxietindustrie voorstaat, protesteert voortdurend tegen het voornemen van de Alcoa om de raffinaderij totaal te ontmantelen. Bouterse en zijn zogenaamd onderhandelingsteam, houden de volksvertegenwoordiging al jaren aan het lijntje en weinigen weten precies hoe de vork in de steel zit en wat Bouterse en zijn onderhandelingsteam allemaal met de Amerikaanse maatschappij hebben bekokstoofd. Wat wij allemaal tot nog toe zien, is dat de Amerikanen alles aan het afbreken zijn en helemaal niet hebben getoond in de nabije toekomst wederom de kant van de Republiek Suriname te willen opkijken als het om de bauxietindustrie gaat die ons land tot voordeel zou moeten strekken. Men doet aan zogenaamde milieureinigingsactiviteiten en voor de rest aan afbraak. Hebben wij als land na 100 jaar, het verdiend dat de Alcoa ons als het ware in het gelaat spuugt? Wij vinden dat de Alcoa ons een heel stuk hoffelijker had moeten behandelen bij een afscheid dat volgens haar onoverkomelijk was. Bakhuys, daar zou volgens de visie van de Alcoa niemand aan mogen komen, want zogenaamd heeft Pittsburgh daar bedoelingen mee, maar tot op heden wijst niets erop dat men in de nabije toekomst daar ook maar een cent wenst te spenderen. De regering Bouterse is al vele maanden in het geniep bezig te onderhandelen met de Alcoa en weigert steevast de assemblee en dus het volk, te vertellen wat ze met de multinational heeft afgesproken. Door haar niet transparante houding met betrekking tot de geprekken met de Alcoa, komt de regering zwaar onbetrouwbaar over en is vooral bij de oppositie het gevoel ontstaan dat men een kongsie is aangegaan met de Amerikanen die bepaalde mensen voordeel zal opleveren, maar groot nadeel voor Suriname zal betekenen. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat vooral de politieke oppositie meer van zich laat horen en ook met de Alcoa contact opneemt. Het kan namelijk nooit zo zijn dat een regering die er misschien over twee jaar niet meer is, voor Suriname nadelige ‘deals’ met de Alcoa sluit . Deals die na mei 2020 dan nog maar moeilijk te corrigeren zouden kunnen zijn. De Amerikaanse regering onder leiding van Donald Trump, wil de eigen aluminiumindustrie beschermen tegen goedkopere aluminiumimporten uit met name China. Dat houdt onder meer in dat de Alcoa een steuntje in de rug krijgt en ook voordeel voor Suriname zou kunnen betekenen. Het is daarom van het allergrootste belang dat deze regering geen nadelige afspraken voor dit land maakt met de Alcoa. De regering Bouterse heeft ons voorgehouden openbaarheid van bestuur voor te staan , maar in de kwestie Alcoa en de toekomst van de bauxietindustrie in dit land, is daar tot nog toe absoluut niets van gebleken.