GELIJKE MONIKKEN GELIJKE KAPPEN

Hetgeen betekent dat mensen in gelijke omstandigheden gelijke rechten hebben en een gelijke behandeling. Dit wil zeggen dat wanneer je over de schreef gaat en je je niet aan de wettelijk voorgeschreven regels houdt, je zeker niet op je strepen moet en mag gaan staan en een voorkeursbehandeling eist, omdat je toevallig assembleelid bent en kan rekenen op bescherming van je baas die je te allen tijde in bescherming neemt en hem ook trouw blijft dienen. Wanneer je op de zondag op de Afobakaweg, met je gezin twee maal de toegestaande snelheid met je auto rijdt en door de politie wordt geflitst en tot stilstaan gedwongen, dan heeft dat consequenties. Op zondag 3 juni liep Mellie tegen de lamp op de voormelde weg. De dienstdoende agent ging over tot het bekeuren van Mellie, die zich gelijk arrogant opstelde. Ook werd zijn rijbewijs door de agent ingenomen volgens de vastgestelde regels als je veel te hard rijdt en ook nog twee maal boven de vastgestelde snelheidslimiet werd geflitst door de elektronische apparatuur van het KPS. Mellie nam daar geen genoegen mee en vroeg aan de agent of hij wel wist wie hij was, ervan uitgaande dat de man zich geïntimideerd genoeg gevoelde en hem zijn rijbewijs zou teruggeven zodat hij zijn weg achter het stuur kon vervolgen. Dat gebeurde tot groot ongenoegen van Mellie die zich o zo belangrijk acht, dus niet. Zijn vrouw mocht de auto verder richting Paramaribo besturen en Mellie moest met de duozit genoegen nemen. Maar omdat Mellie overloopt van arrogantie over het paard getild is en zich belangrijker acht dan andere mensen die ook wel eens bekeurd worden door de politie beklaagde hij zich bij zijn paarse vriendjes. En ja hoor, de politie werd vanuit het departement van Justitie teruggefloten en moest het rijbewijs aan Mellie retourneren. En zo worden eerlijke en hardwerkende politiemensen erop gewezen, dat er toch nog klassenverschil in dit land heerst. Hoe wil men van bovenaf politieagenten die hun werk naar eer en geweten wensen te doen, dan gemotiveerd houden. Op deze manier zal dat zeker niet lukken. De nieuwe minister van Justitie dient er naar onze mening voor te zorgen dat dit soort politieke voortrekkerij uit de wereld wordt geholpen. Werkt hij er misschien zelf aan mee, dan zal zijn geloofwaardigheid snel verloren gaan.