DE HELPENDE HAND

Sinds ons geliefde land in een benarde situatie is beland, probeert de regering vooral de sociaal zwakkeren een helpende hand te bieden. De economie van ons land staat min of meer stil. De economische, financiële en sociale achteruitgang is haast in alle sectoren van het land te merken. De devaluatie van onze munteenheid heeft erin geresulteerd dat met veel geld bitter weinig gekocht kan worden. De armoede die onder bepaalde lagen van de samenleving al aanwezig was, is groter geworden, terwijl zij die op het nippertje de eindjes aan elkaar konden knopen, dat niet meer kunnen doen. Om een helpende hand te bieden aan de kansarmen, is het verkopen van sociale pakketten een van de bekende programma’s van de regering. Dit tot grote ergernis van vooral de oppositieleden, die de regering telkens erop wijzen dat het uitdelen van pakketten het leed van het volk niet zal verzachten. En gelijk hebben ze. De pakketten bevatten alleen levensmiddelen die slechts genoeg zijn voor enkele dagen en daarna zitten de mensen weer zonder eten. Als er werkgelegenheid gecreëerd zou worden door de productiesector te stimuleren, kunnen mensen aan een baan geholpen worden, zelfstandig worden en voorzien in hun eigen behoeften. ‘Geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag, leer hem vissen en hij heeft eten voor de rest van zijn leven’, zegt een Chinees spreekwoord. Dit is wat de overheid zou moeten doen. In het binnenland zijn er wel verschillende organisaties bezig om vrouwen te leren allerhande producten te vervaardigen die ten verkoop aangeboden kunnen worden. Een goed initiatief, maar het levert ons land geen valuta op, terwijl export daar wel voor zorgt. De regering zou daarom mogelijkheden moeten creëren zodat deze producten ook geëxporteerd kunnen worden. Vooral kleine ondernemers moeten de steun krijgen van de overheid en het bedrijfsleven. Veelal lijkt het alsof zij worden uitgesloten of overrompeld worden door de grote ondernemingen. Hoewel de regering praat over stimulering van de productiesector, wordt de daad niet bij het woord gevoegd. Intussen wordt er steeds meer geld uitgegeven aan pakketten, terwijl de situatie van het volk aan het verslechteren is.