AFGRENDELEN

Met deze vertoning werden we de afgelopen week geconfronteerd. Asociaal gedrag ten top. Autobestuurders die voor het gemak het Onafhankelijkheidsplein zonder toestemming occupeerden en er tijdelijk een grote parkeerplaats van maakten. Gelukkig werden ze snel gesommeerd het plein te ontruimen. Komt ervan als je het plein wanneer het je uitkomt vrijgeeft voor allerlei festiviteiten en hebt doen veranderen in een modderpoel. Deze overheid doet er goed aan het plein helemaal af te grendelen door middel van betonnen structuren, zodat geen enkel voertuig meer de grasmat kan komen vernielen. Op het moment is het wel zo dat 70 procent van wat eens gras was, is vernield. Ook de vicepresident moet gaan inzien dat het Onafhankelijkheidsplein niet gelijk staat aan een Kermisplein en gevrijwaard dient te blijven van vernieling. Vanaf 2010 heeft men er jammer genoeg alles aan gedaan deze kostbare plaats te ruïneren.