June 13, 2018


‘Stopzetting project nieuwbouw AMC moet niet zorgen voor wantrouwen’


June 13, 2018

Patrick Pengel, oud-minister van Volksge-zondheid, heeft gisteren op verzoek van vicepresident Ashwin Adhin, uitleg gegeven over hoe vanaf het begin het project voor de nieuwbouw van het Academisch Medisch Centrum (AMC), verlopen is. De vicepresident wees erop, dat hoewel de leningsovereenkomst is stopgezet, dit niet aangeeft dat het project niet voortgezet zal worden. Adhin benadrukte dat er beter onderhandeld moet worden met de financierder van het project, de Islamic Development Bank (IsDB). Ook haalde hij aan dat met de stopzetting van de leningsovereenkomst, er geen wantrouwen moet ontstaan in de regering.
Om een dergelijke situatie te voorkomen, heeft Pengel gisteren tijdens de behandeling van de interpellatie, een uitnodiging aan de regering om op een zo kort mogelijke termijn in het kader van transparantie en het afleggen van verantwoording, De Nationale Assemblee zo omstandig mogelijk geïnformeerd over de gezondheidszorg in Suriname en een uiteenzetting gegeven waarom de leningsovereenkomst is stopgezet.
Pengel haalde aan dat er vanaf 2013 aan dit project wordt gewerkt. In 2014 werd er een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met de IsDB, daarna duurde het meer dan een jaar voordat het idee kon worden omgezet in een eindontwerp. Aan het ontwerp zijn er steeds zaken veranderd, alle wijzingen waren opgenomen in het officiële ontwerp. De vertegenwoordiger van de bank die jaarlijks minimaal één bezoek bracht aan ons land, was bekend met de wijzigingen. “Dus het zou onmogelijk zijn als deze vertegenwoordiger niet op de hoogte was van de wijzigingen”, benadrukte Pengel. Maar tegelijkertijd bekende hij ook dat de eindgebruiker, Suriname, heeft nagelaten om de bank formeel in kennis te stellen van deze wijzigingen.
Daarnaast kwam de regering in december 2017, kort nadat het ontwerp definitief was afgerond, weer voor een verrassing te staan. Doordat het ontwerp gewijzigd was, moest Suriname het ontwerp herdefiniëren. Daarvoor had het de tijd tot maart 2018, ruim een maand voordat de volgende board meeting zou plaatsvinden. Pengel haalde aan dat de herdefiniëring tussen die periode van december en maart niet heeft plaatsgevonden. Bij de board meeting op 17 april j.l., deelde de IsDB mee dat de lening is stopgezet. Volgens Pengel was dit niet te verwachten. De huidige minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, legde uit hoe de zaken nu lopen.

 

door Richelle Mac-Nack