June 13, 2018


Plan van aanpak verkeerssituatie Eerste Rijweg/Munder ready


June 13, 2018

Autobestuurders die richting centrum gaan en gebruik maken van de kruising Eerste Rijweg, Washingtonstraat, Kernkampweg en de Kwatta-weg, hebben er elke ochtend mee te maken dat het verkeer gestremd wordt door het verkeerslicht bij het kruispunt. Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van Open-bare Werken, Transport en Communicatie, zegt desgevraagd dat er nu een plan klaarligt, het moet alleen nog uitgevoerd worden. Hij legt uit dat er momenteel op verschillende locaties knelpunten zijn in het verkeer, namelijk aan de Van ’t Hogerhuysstraat, Willem Campagnestraat en rotonde Poelepantje. Over de stremming van het verkeer te Kwatta, zegt Wip dat er daar gewerkt is aan een aantal zaken. Zo is het verkeerslicht in het kader van een integraal plan vervangen, wat volgens hem al voor veel verbetering zorgt. In het integraal plan is de stremming van het verkeer ook meegenomen.
De huidige verkeerssituatie wordt veroorzaakt door de hoek Minder en de Kwassistraat, die wordt volgens hem gebruikt als sluiproute en de in- en uitvoer van parkeerders. Wip geeft aan dat er al een oplossing is voor de Kwassistraat en dat er ook een staatsbesluit klaarligt, dat uitgevoerd zal worden nadat alle andere zaken in orde zijn. Het streven is om het plan voor het laatste kwartaal van dit jaar uit te voeren. Wip zegt dat er momenteel met prioriteiten worden gewerkt.
Ondanks de stremming van het verkeer is de politie niet te zien. Wip geeft aan dat het inderdaad de taak van de politie is om het verkeer te begeleiden als het vastloopt. Waarom de politie niet aanwezig is, weet hij niet.

door Johannes Damodar Patak