June 13, 2018


JusPol-minister: ‘Niemand hoeft zich aan te melden, wi e kon tek’ yu srefi


June 13, 2018

“Den man sa e du ogri. Ik nodig niemand uit om zich aan te melden. Wi e kon tek’ yu srefi”, aldus minister Stuart Getrouw van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), vandaag tijdens een persconferentie met betrekking tot de recente ontwikkelingen bij het Korps Politie Suriname (KPS) en de beleidsprioriteiten.
De minister maakte aan de pers duidelijk, dat hij een heel ander beleid voert dan zijn voorgangers. Criminelen zullen dan ook niet worden uitgenodigd om zich aan te melden bij de politiebureaus, de politie-eenheid zal ze zelf ophalen. De minister garandeerde een veilig Suriname.
“Ik begrijp dat er in 2010 een belofte is gedaan over de veiligheid, maar ik werk anders.
Er wordt hard aan gewerkt om de middelen die nodig zijn om het beleid uit te voeren, ter beschikking te stellen voor het ministerie, zodat we aan het eind toch kunnen stellen dat wij een veilig Suriname hebben. We gaan voor een excellente politiezorg”, aldus Getrouw. Gedurende zijn zittingsperiode, wil de minister zoveel als mogelijk samenwerken met de samenleving. Waarnemend korpschef Roberto Prade, gaf aan dat de criminaliteitscijfers reeds bekend zijn en beschikbaar zijn voor de pers.
Getrouw sprak ook over de wijze waarop bepaalde burger zich opstellen tegenover de politie. Hij legde uit dat het politiewerk meerdere gezichten heeft, zo kan aan de ene kant de politie soms met geweld optreden, maar aan de andere kant is zij ook service gericht en treedt op als hulpverlener. ”Burgers zijn niet altijd consequent in hun eisen en verwachtingen. Zij eisen de absolute veiligheid en de perfecte politieorganisatie, maar letten niet op hun eigen gedrag. Vaak volgt men de instructies van de politie niet op”, aldus Getrouw.
Volgens de bewindsman kan de veiligheid niet alleen door de politie worden gerealiseerd. Om effectief te zijn in het bestrijden van de criminaliteit en het creëren van een veilige samenleving, is het van belang om samen te werken met de bevolking. Daarbij dient de burger volgens Getrouw, volledig vertrouwen te hebben in de politie.

 

door Kimberley Fräser