June 13, 2018


Burgers dupe staking particuliere lijnbussen


June 13, 2018

Terwijl sommige scholieren, werkenden en anderen, vanmorgen toch nog de hoop hadden dat de particuliere lijnbussen normaal zouden rijden, waren er ook mensen die niet op de hoogte waren van de landelijke staking. Op diverse hoeken en bushaltes stonden groepen mensen tevergeefs te wachten op een bus. De staatsbussen van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) hadden vandaag extra passagiers aan boord, maar waren niet in staat om een ieder te vervoeren. Gisteravond hebben de leden van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) tijdens een algemene ledenvergadering besloten dat zij de bussen vandaag landelijk in de garage houden. De reden hiervoor is dat de overheid al negen maanden lang de subsidie niet heeft uitbetaald. Het uit te betalen bedrag is inmiddels opgelopen tot SRD 18 miljoen.
De verhitte leden eisen naast het uitbetalen van de subsidie ook een tariefsverhoging van 25 procent.
Het ministerie van Open-bare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), wil dat de PLO duidelijkheid verschaft over een bedrag van SRD 1,4 miljoen dat het ministerie uitbetaald heeft. Volgens het ministerie zou de PLO het bedrag ten onrechte ontvangen hebben. De PLO heeft tot op heden geen uitsluitsel hierover gegeven.
Volgens de PLO hanteert de regering een vertragingstactiek door de nieuwe maatregelen die nu gelden. Zo moesten de bushouders zich opnieuw registeren bij het ministerie. De PLO vindt het opvallend dat dit weer moest gebeuren, aangezien het ministerie zelf over deze informatie beschikt. De PLO heeft na beraad besloten de actie op te schorten. Onder protest hebben de leden besloten weer te rijden.
De overheid heeft de subsidie van de drie achterstallige maanden uitbetaald. De PLO gaat haar leden morgen uitbetalen. Bij het ter perse gaan van deze editie was PLO-voorzitter John Mahadewsing niet bereikbaar voor een reactie over de stand van zaken.

 

door Johannes Damodar Patak