‘Zwemmen moet nummer 1 sport worden in Suriname’

‘Zwemmen moet de nummer 1 sport in Suriname worden’. Dat is tenminste het streven van het bestuur van de Surinaamse Zwem Bond (SZB). Dit streven werd onlangs aan minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken voorgehouden. In navolging op het beleefdheidsbezoek van zwemmer Renzo Tjon A Joe, die goud en brons won op de Odesur Spelen in Bolivia, bracht een vertegenwoordiging van de SZB onder leiding van voorzitter Michel Klein een kennismakingsbezoek  aan de sportminister. Klein was vergezeld door de secretaris binnenlandse zaken Saskia Bend-ter. Tijdens dit gesprek informeerde de Klein de minister over de visie van de bond en hun beleid voor de komende jaren. Het streven is erop gericht zwemmen tot de nummer 1 sport binnen Suriname te maken. Het bestuur gaf met trots aan dat bij de viering van het 65-jarig bestaan van de SZB onlangs, 64 cursisten uit Paramaribo en 16 uit Nickerie een zwem-instructeursdiploma in ontvangst mochten nemen. Deze opleiding is na 30 jaren gedraaid. Met evenveel trots vertelde de zwembondsvoorzitter dat de bond ook voor het eerst een eigen secretariaat in gebruik heeft mogen nemen. ‘Allemaal randvoorwaarden om de zwemsport verder te ontwikkelen, vandaar dat er de komende tijd veel aandacht besteed zal worden aan kaderopleiding,’ aldus Klein.

Minister Gopal was het bestuur erkentelijk voor het willen delen van haar visie en plannen. Zij toonde zich vooral ingenomen met het feit dat de districten, waar er ook veel jongeren en talenten zijn, een belangrijk onderdeel vormen in de beleidsvisie van de bond. Ook was de bewindsvrouw zeer blij te vernemen dat er grote belangstelling is in Nickerie voor het oprichten van zwemscholen en verenigingen. Zij vroeg het bestuur om met dezelfde energie en het enthousiasme te werken aan het institutionaliseren van de zwemsport in de overige districten. Gopal zal zeker de ondersteuning geven waar nodig en mogelijk. Zeker als het om programma’s gaat van jeugdigen die al op jonge leeftijd georganiseerd aan de zwemsport willen doen.

Voorzitter Klein toonde zich bijzonder ingenomen met de inzichten van minister Gopal en vroeg haar aandacht voor deelname van Suriname aan de Goodwill Swim Meet op Barbados in augustus dit jaar, alsook ondersteuning voor vervangen van het vrijwel totaal uitgevallen tijdregistratiesysteem. Suriname treedt volgend jaar op als gastland van de Goodwill Swim Meet en daarbij is een FINA approved tijdregistratiesysteem van essentieel belang.

Minister Gopal liet blijken verheugd te zijn met de voornemens van de bond en had eveneens een luisterend oor voor de bezorgdheden. Vooral omdat bij het ontbreken van een goed werkende tijdregistratiesysteem, de hand geklokte tijden dan niet erkend zullen worden. Zij beloofde om naar mogelijkheden te zoeken voor het helpen realiseren van dit project. Gopal benadrukte dat functionarissen van het ministerie in contact zullen zijn met het SZB-bestuur om verder te werken aan de ontwikkeling van de zwemsport.