June 12, 2018


‘Social media marketing is veel meer dan alleen Facebook’


June 12, 2018

“Social media marketing betekent veel meer dan alleen Facebook”, zegt Jean- Luc van Charante, CEO van marketingbureau Ineffable N.V. en organisator van de Social Media Conference Suriname. Hij vindt het belangrijk dat bedrijven weten wie hun doelgroep is en op welke manier en waar zij die kunnen bereiken. Op de Social Media Conference Suriname, die dit jaar op 25 en 26 juni aanstaande in de Royal Ballroom en de Torarica Banquet Hall gehouden wordt, zal onder andere hierover informatie worden gegeven. Na het grote succes van vorig jaar, is de conferentie uitgebreid naar twee dagen met verschillende sessies over social media marketing. Met drie buitenlandse keynote sprekers en meer dan dertig lokale sprekers, is er dit jaar meer dan voldoende keuze om zowel de basis als de laatste trends op het gebied van social media marketing mee te krijgen. De conferentie wordt ook georganiseerd in het kader van de Wereld Social Media Dag op 30 juni. Van Charante zegt dat er de afgelopen jaren heel veel social media seminars zijn gehouden, maar dat door de jaren heen social media gecombineerd is geworden met andere onderwerpen waarbij social media zelf weinig aan bod kwam. Hij voert aan dat social media vaak in relatie wordt gebracht met ICT, maar ICT is volgens hem slechts een klein aspect. Nepnieuws komt veel voor op social media. Van Charante geeft aan dat tijdens de conferentie ook hier aandacht aan besteed zal worden. Bedrijven die hiermee geconfronteerd worden, krijgen informatie over hoe zij hiermee om kunnen gaan. Volgens hem hebben bedrijven minder last van nepnieuws, dergelijk nieuws wordt meer gebruikt in de politiek. Van Charante vertelt, dat een van de voordelen van social media marketing voor bedrijven is, dat zij rechtstreeks in contact staan met hun cliënt, waarbij de cliënt zich direct betrokken voelt, terwijl dit bijvoorbeeld bij een tv- commercial niet mogelijk is. Van Charante is van mening dat direct contact met de cliënt bijdraagt aan de transparantie van het bedrijf, vooral in een tijd waarin veel mensen eerst op onderzoek uitgaan alvorens zij een product kopen. Hij geeft aan dat elke social media platform verschilt en een andere manier van aanpak en benadering vereist. Als voorbeeld noemt hij Facebook waar overgrootste deel van de leden 35+ zijn en Instagram waar de leden voor een groot deel 18+ zijn. Over het gebruik van social media marketing door Surinaamse bedrijven, zegt Van Charante dat zij een compliment verdienen. Hij geeft aan dat bijna alle sprekers op de conferentie, namelijk 90 procent, Surinamer is, dat zegt volgens hem genoeg. Tijdens de conference zullen zij hun kennis, ervaring en successen delen. Over de plaats van de traditionele media in dit geheel, zegt hij dat niet elke doelgroep bereikt kan worden door social media, maar dat bedrijven zich bewust moeten zijn van hun doelgroepen en waar die te bereiken. De keynote speakers van de conference zijn: Jennifer Radke, CEO van National Institute of Social Media van de Verenigde Staten van Amerika (VS), Marciano Lie A Young, certified Digital Marketing Professional en Bastiaan Neurink, senior Advisor Digital Marketing ROC Twente, Nederland. Tot slot zal Van Charante zijn onderzoek naar social media en de laatste trends presenteren. door Johannes Damodar Patak