June 12, 2018


Minister Getrouw belooft verscherpte regulering visserijsector


June 12, 2018

De minister van Jusitie en Politie, Stuart Getrouw, heeft een goed gesprek gehad met het visserscollectief, het Bureau Slachtofferhulp en de leiding van de afdeling Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en Politie. De bewindsman liet weten, dat de visserijsector heel belangrijk is voor de economie van Suriname en dat het daarom nodig is dat er op dat gebied een samenwerking is tussen de verschillende landen in de regio. In de ontmoeting met het collectief, is besproken dat zij in het natraject erop mag rekenen dat er verscherping komt van de regulering. Het onderwerp van gesprek was de status van het politieonderzoek in de kwestie waarbij vissers het slachtoffer zijn geworden van zeepiraten en het natraject daarvan. Over het politieonderzoek kon de minister niet veel kwijt, omdat het nog gaande is, maar in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut, geeft hij aan dat de vissers een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het zichtbaar maken van de mensen die betrokken zijn bij de kwestie. Het collectief is tevreden met de prestaties van het ministerie van Justitie en Politie en is zelf ook proactief geweest. Zo is bijvoorbeeld de start van de registratie van illegale vissers in Suriname door de Guyanese ambassade een initiatief van het visserscollectief. Zij staat open voor regulering van het vissersbestand en is bereid daar een bijdrage aan te leveren. Zo staan de vissers niet negatief tegenover het Vessel Monitoring System (VMS), echter willen ze zekerheid dat er vanuit de autoriteiten snel zal worden gereageerd bij eventuele misstanden. Partijen gingen uit elkaar met de belofte de gezamenlijke samenwerking voort te zetten en de moed niet op te geven. Vermeldenswaard is dat minister Getrouw op zaterdagmiddag te Mariënburg in het district Commewijne aanwezig was bij de uitvaart van een der omgekomen vissers.