June 11, 2018


‘Betaling waterrekening in overleg met dorpsbewoners’


June 11, 2018

In Marowijne is de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) bezig met het uitbreiden van het waterleidingnet. In enkele inheemse dorpen, zoals Pierre Kondre, zullen openbare tapkranen worden geplaatst. In gesprek met De West, zegt SWM-directeur Marlon Oosterling, dat de betaling van de waterrekeningen in overleg met de dorpsbewoners zal geschieden. Ook laat hij weten dat de kranen beveiligd zullen worden. Hiermee heeft de directeur getracht de bezorgdheid van de dorpsbewoners over waterdiefstal en de waterrekening, weg te nemen.
Oosterling deelt mee, dat het voor de dorpen het beste is om op bepaalde plaatsen een openbare tapkraan te plaatsen. “Als we voor elk huis een aparte voorziening moeten treffen, moeten er installateurs bij worden gehaald, dat kunnen de mensen niet betalen”, legt de directeur uit. De SWM is al geruime tijd bezig met een landelijke uitbreiding van het waterleidingnet en wil alle gebieden aandoen waarin de bewoners nog verstoken zijn van kraanwater via het waterleidingnet. “We willen zoveel mogelijk gebieden aan doen, maar we kijken hoever we komen”, zegt Oosterling. In het dorp Hollandse Kamp in het district Para, zal volgens planning vanaf deze week gestart worden met werkzaamheden voor het aanleggen van SWM-erfkranen en enkele huisaansluitingen.
Theo Jubithana, dorpshoofd van Hollandse Kamp en SWM-directeur Oosterling, hebben de noodzaak van extra tappunten besproken.
Momenteel zijn er slechts vier publieke tappunten en enkele erfkranen. De werkzaamheden moeten rond eind juni zijn afgerond. Ten aanzien van de beveiliging van de kranen om vernieling en waterdiefstal te voorkomen, zegt Oosterling dat de kranen zodanig bevestigd zullen worden dat ze niet kapot kunnen worden gemaakt. Ook zal de SWM uitkijken naar personen die toezicht kunnen houden op de kranen.
In de jaarrede van de president, die werd uitgesproken door waarnemend president Ashwin Adhin, wordt onder meer gesteld dat het beleid van de regering erop gericht is om in het belang van een gezonde ontwikkeling van de gemeenschap, de beschikbaarheid van goed, gezond en betaalbaar drinkwater, veilig te stellen. Zoals vervat in het Suriname Water Supply Masterplan 2011 – 2024, zouden in 2018 nieuwe bronnen worden aangeboord en zal het waterleidingnet verder worden uitgebreid om zodoende de drinkwatervoorziening voor onder meer Paramaribo en het district Wanica te garanderen.
De vervanging en uitbreiding van het waterleidingnet in de districten Marowijne, Commewijne, Saramacca, Nickerie en Para, wordt ook gecontinueerd. Hierbij is ook het binnenland meegenomen. Op Galibi en Powakka zijn installaties gebouwd, terwijl in Brokopondo er verder wordt gewerkt aan de verbinding van de drinkwatervoorziening in de gebieden Phedra, Tapoeripa, alsook in het district Para, te weten Pikin Saron.

 

-door Priscilla Kia-