‘Bouterse kan niet opstappen zonder bewijzen’

De huidige regering is meerdere malen geassocieerd met corruptie. De oppositie en verschillende actiegroepen, hebben president Desiré Bouterse al verschillende keren gevraagd om de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Maar volgens bestuurskundige August Boldewijn, kan Bouterse niet opstappen zolang er geen harde bewijzen van corruptie tegen hem zijn. Hij merkt op dat Bouterse zich niet schuldig voelt en daarom blijft aanzitten als president. Hij geeft aan dat in het buitenland presidenten uit zichzelf hun functie neerleggen, omdat er tegen hen harde bewijzen zijn. De bestuurskundige merkt op dat in Suriname mensen beschuldigd worden van corruptie, maar niemand stapt naar de procureur-generaal met het verzoek om een onderzoek in te stellen. De reden hierachter is volgens Boldewijn, dat politici altijd aan de toekomstige verkiezingen denken en de mogelijkheid om eventueel samen te kunnen werken. Dat politici elkaar over en weer beschuldigen van corruptie, is volgens hem voor-de-gek-houderij van het volk, want tijdens of na de verkiezing werken zij toch samen.

Alvorens er gesproken wordt van corruptie, moet er volgens Boldewijn gekeken worden naar de begroting van het vorige jaar, er moet nagetrokken worden waaraan de middelen zijn besteed. Hoeveel geld is gebruikt, waarvoor is het gebruikt, zijn er geen gelden bij gedaan, vanwaar komt het geld, zijn volgens de bestuurskundige zaken die moeten worden nagaan. Al deze zaken zijn na te trekken bij de Centrale Begrotingsboekhouding en de Rekenkamer, maar dit wordt nooit gedaan.
Boldewijn zegt dat de grondwet aangeeft dat een presidentskandidaat tegen wie er een strafrechtelijk onderzoek loopt, niet benoemd mag worden. Hij weet niet in welk stadium de rechtszaak was tijdens de benoeming van Bouterse, maar stelt dat het parlement hierop had moeten letten. Dat de president nu zou moeten opstappen omdat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem gaande is, is volgens de bestuurskundige niet waar. Bouterse staat in het 8 Decemberstrafproces terecht als voormalige bevelhebber van het leger en niet als president van Suriname, vandaar dat deze zaak door de Krijgsraad wordt behandeld. Indien de president zijn functie zou moeten neerleggen, zou er volgens Boldewijn eerst een staat van beschuldiging tegen hem moeten zijn in het parlement, waarna de procureur-generaal een onderzoek zal instellen.

 

-door Johannes Damodar Patak-