June 8, 2018


Straatventers Albina leggen zich neer bij ordeningsmaatregelen


June 8, 2018

Na bijkans anderhalf jaar bezig te zijn met ordeningsmaatregelen in het district Marowijne, waarbij het ressort Albina de meeste aandacht kreeg, kan de districtscommissaris (DC) Freddy Daniel, zeggen dat de ordening vruchten heeft afgeworpen. Met name de straatventers leggen zich neer bij de nieuwe maatregelen en begeven zich naar de nieuwe markt waar zij hun goederen aan de man kunnen brengen.
Ondanks dat de DC de afgelopen maanden vooral veel tegenstand heeft ondervonden van burgers en belanghebbenden, liet hij zich niet afschrikken. Met de ondersteuning van de bestuursdienst, het Korps Politie Suriname, het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en de Militaire Politie, heeft de DC enkele ordeningsmaatregelen kunnen doorvoeren. Er is gewerkt aan de schoonmaak van het centrum en de kraampjes langs de weg zijn afgebroken. Er wordt ook hard gewerkt om alle straatventers op een door de DC aangewezen plek te krijgen voor het verkopen van hun goederen.
De venters hebben gehoor gegeven aan de oproep en hebben vergunningen aangevraagd voor een plek onder de markt. Daniel deelde mee dat de vergunningen reeds zijn opgemaakt en ondertekend door hem. Wel zijn er nog enige obstakels, zo is na evaluatie geconstateerd dat de groep die zich aanwendt voor vergunningen, in Marowijne verblijft. De andere groepen die vanuit Paramaribo en elders naar Albina komen om hun producten te verkopen, zijn niet komen opdagen. Daniel zegt dat na een volledige evaluatie moet worden nagegaan als deze mensen wel of niet in aanmerking kunnen komen voor een permanente vergunning.
Hoewel de venters zich begeven naar het commissariaat om een vergunning aan te vragen, is het probleem van de illegale straatventers volgens Daniel nog niet helemaal opgelost. “Het is minder geworden, maar er zijn nog steeds mensen die vinden dat ze vanwege hun klantenkring niet op de aangewezen plek kunnen vertoeven”, zegt Daniel. Hij is van mening dat hiermee geen rekening gehouden kan worden, omdat volgens hem de maatregelen tijdig bekend waren gemaakt en de verkopers genoeg tijd hadden om hun klanten op de hoogte te stellen. Vooralsnog houdt de bestuursdienst zich bezig met de controle op illegale straatventers in Albina.
Daniel deelt mee dat ten aanzien van de ordening van het verkeer op Albina, de finale gesprekken gevoerd worden met de taxichauffeurs. De ordening van het verkeer is volgens Daniel een van de belangrijkste maatregelen die doorgevoerd moet worden. “Er zijn niet veel wegen in het centrum van Albina, terwijl het een handelscentrum is. Als grote vrachtwagens komen om winkels te bevoorraden, wordt het een hele chaotische situatie daar”, legt Daniel uit. Er worden nu de laatste maatregelen getroffen voor een ordelijk verloop van het verkeer.
Hoewel de ordening van het verkeer goed op gang komt en de illegale straathandel aangepakt wordt, is het milieuaspect nog steeds een groot probleem op Albina. Er zijn volgens de DC tal van mogelijkheden besproken om milieuverontreiniging tegen te gaan, maar tot op heden wordt er nog steeds illegaal vuil gedumpt, terwijl er geen wet is die ertoe leidt dat er adequaat wordt opgetreden. Daniel vestigt zijn hoop daarom op bewustwording en aanscherping van de wet zodat er opgetreden kan worden.

door Priscilla Kia