S&J wil met SBA basketbalsport verder ontwikkelen

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is bereid om samen met de Surinaamse Bas-ketbal Associatie (SBA) te werken aan de verdere ontwikkeling van de basketbalsport. Dit gaf minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken te kennen toen zij onlangs de SBA-bestuursleden Conrad Is-sa (ondervoorzitter), Henk Rahan en Abi-gail Josafath-Biswane op kennismakingsbezoek had.

Tijdens deze ontmoeting met de minister, heeft het bestuur bij monde van Issa breedvoerig gesproken over de plannen en projecten van de SBA. Aan de orde kwamen onder andere zaken als het beleidsplan voor de komende vijf jaar, het nieuwe competitie product 3×3, de opzet van een eigen sporthal en de komende kwalificatietoernooien voor zowel dames als heren.

Issa maakte van de gelegenheid gebruik de minister gedetailleerd te infomeren over het FIBA kwalificatietoernooi, dat van 17 tot en met 30 juni in Suriname worden gehouden. Het basketbaltoernooi wordt na langer dan 23 jaren weer in ons land gehouden, omdat eerder met name de sportaccommodaties niet voldeden aan de vereisten van de intenationale basketbalfederatie, FIBA.

Om het toernooi in Suriname mogelijk te maken zijn er enkele essentiële investeringen gepleegd in de Anthony Nesty Sporthal.

Minister Gopal toonde zich onder de indruk van de grootse plannen en de visie van de bond alsook de professionele aanpak van deze organisatie. De bewindsvrouw benadrukte dat haar ministerie bereid is samen met de SBA te werken aan de verdere ontwikkeling van de basketbalsport. ‘We hebben een gemeenschappelijk doel en zullen dan de krachten moeten bundelen om tot een grotere impact te komen,’ aldus de minister, die de toezegging deed om waar nodig en mogelijk volledige ondersteuning te bieden om het aankomend toernooi tot een succes te maken. Gopal: ‘Het is een nationale zaak en wij moeten als land ons zowel organisatorisch als sportief van onze beste zijde laten zien. Ik zal me blijven inzetten samen met alle actoren van het ministerie zodat u de doelen kunt verwezenlijken voor onze basketbalbalsport maar in de ruimste zin des woord voor de sporters en vooral onze jeugdigen.

Issa benadrukte dat het niet alleen belangrijk is dat de relatie met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken wordt voortgezet, maar ook geïntensiveerd wordt om de basketbalsport verder te ontwikkelen.

Nadat de afspraken voor samenwerking en ondersteuning gemaakt waren bedankte de minister het SBA-bestuur voor zijn aanwezigheid en wenste de bond veel succes toe met het toernooi alsook de verdere voornemens.