June 8, 2018


‘PLO heeft verantwoording uitbetaling subsidie niet afgelegd’


June 8, 2018

De particuliere bushouders worden ongerust. De uitbe-taling van de brandstofcompensatie door de overheid heeft ruim negen maanden niet plaatsgevonden. De voorzitter van de Surinaamse Bushouders Organisatie (SBO), Suraj Sahadew-Lall, zegt tegenover De West, dat de overheid de betalingen van de brandstofcompensatie achterhoudt, omdat de PLO geen verantwoording heeft afgelegd voor een nieuwe betaling. De voorzitter van SBO weet niet of dat dit spoedig zal gebeuren, gezien de voorzitter van PLO zich nu in het buitenland bevindt. “Doordat hij nu in het buitenland is, lopen zaken vast”, zegt Shadew-Lall.
Het proces van herregistratie van de bushouders is gisteren beëindigd, vandaar dat de SBO-voorzitter van mening is dat de overheid een traject kan starten om de bushouders zelf uit te betalen. “Dus het proces dat via de PLO gaat, moet achterwege gelaten worden, want het zorgt alleen voor vertraging in de uitbetaling van de subsidiegelden”, aldus Sahadew-Lall.
Volgens de SBO-voorzitter zal de herregistratie van de bushouders een overzicht bieden van bushouders die actief rijden. Dit overzicht stelt de overheid in staat om rechtstreeks de brandstofcompensatiegelden over te maken. Sahadew-Lall zegt dat deze werkwijze voordeliger zal zijn voor de bushouders, ook hoeven betalingsachterstanden dan niet zo hoog op te lopen. Hij wijst erop dat het voor het eerst is gebeurd dat er een achterstand van ruim negen maanden is. Om dit proces in te zetten, ziet sahadew-Lall graag dat de overheid de administratieve zaken snel in orde maakt.
Sahadew-Lall zegt dat de PLO de veroorzaker is van al het onheil dat te maken heeft met de uitbetaling van de subsidiegelden. Hij zegt dat het de PLO is geweest die SRD 1.4 miljoen niet heeft kunnen verantwoorden, waardoor de overheid geen andere uitweg had dan de bushouders zich wederom te laten herregistreren. “Als de overheid de gelden rechtstreeks gaat overmaken voor de bushouders, zal er geen gelegenheid zijn voor anderen om te sjoemelen met staatsgelden”, merkt de SBO-voorzitter op.

 

door Richelle Mac-Nack