June 8, 2018


Lachmising: ‘Jarenlange verliezen SLM zeker ingelopen’


June 8, 2018

De zware verliezen die de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij de afgelopen jaren leed, zijn zeker ingelopen. Dit zegt Robby Lachmising, ex- directeur van het luchtvaartbedrijf. De SLM had over de boekjaren 2013, 2014, 2015 respectievelijk verliezen van US- dollar 5,6 miljoen, US- dollar 4,8 miljoen en US- dollar 0,8 miljoen. Het verlies over het boekjaar 2016 bedroeg US- dollar 6,3 miljoen. Dit is het gevolg geweest van de daling van de verkoop van tickets in Nederland en het kopen en inhuren van vliegtuigen. Volgens Lachmising heeft tijdens een re-cente persconferentie van de SLM, de huidige directie aangegeven, dat de verliezen over het boekjaar 2016- 2017 on-geveer SRD 3 miljoen bedragen. Indien dat werkelijk zo is, dan bedraagt het verlies volgens hem nog geen half miljoen US- dollar. Hij benadrukt dat de verliezen bij de SLM in ieder geval drastisch verminderd zijn. Lachmising denkt dat er misschien ook nog een klein winstje ge-maakt is. Hij wacht het officiële jaarrapport van de SLM af. Sinds het vertrek van Lachmising als directeur van de SLM, kampt de maatschappij met heel wat problemen, zo worden er vluchten afgelast, er kan niet optimaal gevlogen worden op vliegroutes en vluchten zijn vertraagd. Lachmising zegt dat om deze problemen het hoofd te bieden, de SLM heel veel vliegtuigen gehuurd heeft. Dit zal volgens hem zeker een effect hebben op het boekjaar 2018- 2019. Als dit positief of negatief zal zijn, zullen wij volgend jaar weten.

door Johannes Damodar Patak