June 7, 2018


Ex-SLM-directeur Lachmising: ‘Ik heb veel geleerd uit de vliegramp’


June 7, 2018

Vandaag is het precies 29 jaar geleden dat de grootste vliegtuigramp uit onze geschiedenis plaatsvond. Vlucht PY-764 stortte op 7 juni 1989 neer bij Zanderij. Robby Lachmising, ex- directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), zegt desgevraagd dat hij heel veel heeft geleerd uit deze vliegtuigramp, in het bijzonder dat de vliegveiligheid boven alles moet worden gesteld. Lachmising was ten tijde van de ramp vertegenwoordiger van de SLM in Nederland. Elk jaar staat hij op 7 juni stil bij deze ramp, die nog altijd in zijn gedachte is. Lachmising zegt dat hij als directeur, de vliegtuigonderhoudsafdeling altijd goed heeft bemand en ervoor heeft gezorgd dat de medewerkers de juiste opleidingen kregen. In de periode 2000- 2004 was Lachmising directeur van de SLM.
Bij zijn tweede aantreden als directeur van de SLM in juli 2016, is zijn eerste stap geweest het geven van een blanco cheque aan de afdeling vliegtuigenonderhoud. Ook heeft hij in de eenentwintig maanden dat hij directeur was, veertig mensen in dienst genomen om de veiligheid te kunnen garanderen. Lachmising geeft aan dat door hierdoor de SLM nu in staat is zelf de kleine A- check uit te voeren. Indien het personeel verder opgeleid wordt, kan het ook de grote A- check uitvoeren. Dit zal de SLM volgens hem enkele miljoenen US- dollars besparen. Hij benadrukt dat het op een hoog niveau brengen van de medewerkers en het vergroten van de bewustwording onder hen, van enorm belang is om de vliegveiligheid te garanderen.
Nadat vlucht PY-764 was neergestort, wees onderzoek uit dat de papieren van de bemanning niet in orde waren. Ook bleek dat de gezagvoerder gelogen had over zijn leeftijd. Hij was te oud om te vliegen en beschikte ook niet over een geldig brevet voor het vliegen op een DC- 8. De gezagvoerder was ook nog geschorst, onder andere vanwege het landen op een verkeerde baan. De co-piloot vloog met een valse naam en vervalste papieren. Het toestel stortte om 04.27 neer tijdens een landing bij mist.
Afgelopen maandag heeft een vlucht van Caribbean Airlines naar Paramaribo vanuit Trinidad door een dikke, laaghangende mist en de afwezigheid van het Instrument Landing System (ILS) niet kunnen landen op de Johan Adolf Pengel luchthaven.
Pas bij de derde keer, na twee keer terug te zijn gevlogen naar Trinidad, is de bemanning erin geslaagd veilig te landen. De ILS zou vliegtuigen bij slecht zicht moeten begeleiden om op basis van apparatuur een precisielanding te maken. Lachmising zegt dat de Luchtvaartdienst haar uiterste best doet met de geringe middelen die zij heeft. Hij geeft aan dat een goede luchthaven met goede apparatuur meer geld in het laatje brengt. Dat het vliegtuig van Caribbean Airlines geen risico heeft genomen om te landen, juicht de ex- SLM- directeur toe. De Luchtvaartdienst heeft intussen gezegd, dat eind juli het probleem van het ILS is opgelost. Deze dienst is volgens Lachmising op de goede weg. Er moet volgens hem meer geld uitgetrokken worden om de dienst te ondersteunen.

 

door Johannes Damodar Patak